Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

W Baranowie spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea.

Głównym tematem obrad KM były plany zarządu Operatora wyprowadzenia do spółek Energobud i Energomiar  służb eksploatacyjno- wykonawczych. K. M. NSZZ Solidarność Enea w związku z podjętymi działaniami Zarządu Operatora mającymi na celu przenoszenie pracowników Enea Operatora do podmiotów zewnętrznych ogłasza POGOTOWIE STRAJKOWE. Działania zarządu Operatora stanowią złamanie zawartych porozumień  zawartych na okoliczność  powstawaniu „dużego” Operatora Systemu Dystrybucyjnego  (29.06.2007 porozumienie z Sierakowa - powstanie Enea Operator Sp. z o.o.). Przypominamy ,że w sprawie  łamania zawartych porozumień  zostało przeprowadzone referendum strajkowe oraz  toczył się spór zbiorowy zakończony protokołem rozbieżności sporządzonym przez Mediatora z listy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  Dalsze  działania restrukturyzacyjne łamiące wcześniej zawarte porozumienia spotkają się z natychmiastową reakcją strony związkowej tj. OGŁOSZENIE AKCJI STRAJKOWEJ.  Z uzyskanych przez nas informacji wynika ,że do  realizacji planów zarządu Operatora wynajmuje się bardzo drogie kancelarie prawne. Stanowi to działanie na szkodę spółki , ponieważ bez złamania prawa nie można wprowadzić w życie  planów zarządu Operatora. Opinia  oraz stanowisko w tej sprawie po konsultacjach z pozostałymi organizacjami związkowymi w Operatorze zostanie przedstawiona zarządowi Operatora , organom nadzorczym oraz Mediatorowi MPiPS.

Inne tematy poruszane podczas posiedzenia KM:

1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KM-4.04.2013 r.

2.Członkowie Prezydium KM zdali relację z wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania.

3.System motywacyjny w Operatorze. P.Adamski i T. Dachowski zdali relację z warsztatów jakie odbyły się tym temacie.

4. Finanse związkowe. Poszczególne Komisje Podzakładowe wytypują osoby upoważnione do opisywania dokumentów finansowych.

4.Taryfa pracownicza. Problemy respektowania uprawnień do taryfy w przypadku  innego niż Enea dostawcy prądu.

5.Spory zbiorowe. Obecnie mamy dwa spory zbiorowe –płacowy i restrukturyzacyjny. Obydwa zakończone na etapie mediacji protokołami rozbieżności. W każdej chwili możemy ogłosić akcję strajkową.

6.SEP. System ewidencji pracy od kwietnia funkcjonuje w wersji testowej w OD Poznań. Nasze wcześniejsze uwagi potwierdzają się. Pracownicy zamiast normalną pracą zajmują się powieściopisarstwem oraz obsługą systemu. Pracodawca nie słucha ich opinii i dalej brnie w ten poroniony i kosztowny pomysł.

7.Punkty kasowe. Pracodawca podjął próbę likwidacji niektórych punków kasowych. Po uzgodnieniach  ze stroną społeczną wycofał się z tych planów.

8.Wybory do RN Eneos. Podsumowano akcję wyborczą oraz przedstawiono wyniki wyborów. Nasz kandydat –Jeremek Sławomir został wybrany.

9.Kompetencje Pracowników w Enea Centrum. Swoją opinię na temat przedstawionych propozycji przedstawimy  po konsultacjach z pracownikami Enea Centrum.

10. Sanatorium Energetyk. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami niewykorzystane skierowania na profilaktykę sanatoryjną przechodzą do tych Oddziałów w których jest największe zainteresowanie takimi świadczeniami.

11. Referenda sondażowe. Zgodnie z decyzjami Komisji Krajowej  Komisje Podzakładowe  przeprowadzą   referenda wśród członków NSZZ Solidarność. Referendum dotyczyć będzie spraw ogólnokrajowych (zmiany w prawie pracy, wiek emerytalny, płaca minimalna.)

Stanowisko KM NSZZ Solidarność Enea 20.05.2013 .

20.06.2013 -Odpowiedż MSP na pismo z 20.05.2013

Pismo ws Kas

 Referendum 27.03.2012                          

 Mediacje w Operatorze

Powołanie Komitetu Strajkowego

Strajk ostrzegawczy 18.06.2012


Wiadomość tą wyświetlono 2903 razy.