Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Drukuj

Po spotkaniu w Operatorze strona społeczna udała się na spotkanie w Enea S.A. Przeżyliśmy szok, cały Zarząd Enea S.A. zjawił się na spotkanie z przedstawicielami załogi w grupie Enea. ( sytuacja niespotykana w Operatorze). Na spotkanie przybyli również związkowcy z Kozienic oraz Białegostoku. Prezes Krzysztof  Zamasz poprosił  nowych członków Zarządu Enea S.A. o krótkie przedstawienie się oraz poprosił o to samo przedstawicieli załogi. Po tych kurtuazjach Prezes Zamasz w krótkim wystąpieniu przedstawił najpilniejsze sprawy jakimi aktualnie zajmują się Zarząd Enea S.A. (strategia Grupy, strategie obszarowe, model biznesowy, ład korporacyjny).Podkreślił ,że wyżej wymienione tematy będą na zasadach partnerstwa konsultowane z przedstawicielami załogi w celu osiągnięcia akceptacji dla tych dokumentów. Prezes poprosił ponownie o zdefiniowanie przez stronę społeczną najpilniejszych spraw do załatwienia z punktu widzenia załóg grupy Enea. ( problemy te były zgłaszane na spotkaniu z Prezesem Zamaszem 13 lutego 2013 ale nie wszyscy  uczestniczyli w nim).

Tematy zgłoszone przez stronę społeczną.

1.Świadczenie pieniężne dla pracowników nie posiadających praw do akcji wynikające z porozumienia ze Zdroiska z 28.05.2008 r.

2.Fundusze prywatyzacyjne w spółkach grupy Enea.

3.Spory zbiorowe w Enea Operator. W Operatorze trwają dwa spory zbiorowe nieuznawane przez zarząd Operatora. Spory dotyczą restrukturyzacji oraz spraw płacowych. Mediator MPiPS zakończył postępowanie mediacyjne protokołami rozbieżności.

4.Ład Korporacyjny- brak takiego ładu doprowadził do bardzo trudnej sytuacji spółki BHU i Energomiar.

5.Nowy blok energetyczny w Kozienicach.

6.Majątek socjalny – plany grupy w stosunku do majątku socjalnego.

7.Przyszłość elektrowni wodnych po włączeniu do Enea Wytwarzanie.

8.Projekty w Operatorze. Czy oprócz rozdawnictwa pieniędzy są jakieś wymierne efekty ponad 30 projektów . Rozdysponowanie  kilku milionów złotych bez stosownych uzgodnień ze stroną społeczną .

Sytuację w Operatorze porównano  do psującego się mięsa , smród jest coraz większy.

Prezes Zamasz w imieniu Zarządu Enea S.A. zadeklarował ,że po rozpoznaniu tych tematów propozycje ich załatwienia zostaną przedstawione na spotkaniu pod koniec maja 2013 r. Podkreślił ,że  lekarstwa na wszystko nie ma ale wszyscy członkowie Zarządu mają doświadczenia branżowe , które będzie im pomocne w załatwieniu tych spraw.

Relacja ze spotkania 13.02.2013


Wiadomość tą wyświetlono 2731 razy.