Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

W Poznaniu w siedzibie Operatora ponownie rozmawiano na temat stosownych uzgodnień dotyczących zmian w Regulaminie Pracy , Porozumieniu o stosowaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz Sanatorium Energetyk. Tradycyjnie członkowie zarządu Operatora nie mieli czasu żeby uczestniczyć w tych rozmowach.

1.Regulamin Pracy.

Udało się uzgodnić pozostawienie punktów kasowych, należy tylko dostosować nazewnictwo do obecnej nazwy komórek organizacyjnych.

Równoważny system czasu pracy. Przedstawiono opinię prawną mówiącą o tym ,że zastosowanie takiego systemu pracy nie ma wpływu na emerytury pomostowe.

System Ewidencji Pracy (SEP). Strona społeczna nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących rejestracji czasu pracy (lista obecności lub RCB- karta magnetyczna). Przedstawiciel pracodawcy oświadczył ,że w  związku z tym  SEP będzie wprowadzony bez zapisów w Regulaminie Pracy.

Wyjścia prywatne. Zaproponowane zmiany uniemożliwiają pracownikom odpracowanie wyjść prywatnych Zaproponowano by wyjścia te były niepłatne. Brak zgody strony społecznej na takie zapisy.

2.Protokół dodatkowy do Porozumienia o stosowaniu ZUZP. Uzgodniono zapisy dotyczące odprawy emerytalnej (dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów). Nie uzgodniono zmian dotyczących trybu układowego do zmian w Regulaminie Pracy.

3. Sanatorium Energetyk. Przedstawiono rozliczenie zapotrzebowania na skorzystanie z profilaktyki sanatoryjnej. OD Poznań i Gorzów Wlkp.  nie wykorzystują w pełni przysługujących im skierowań ( na 80 miejsc dla OD Gorzów Wlkp. złożono zapotrzebowanie na 74 skierowania). Miejsca niewykorzystane do końca maja 2013 r zostaną rozdysponowane na inne OD, gdzie są już listy rezerwowe.

 


Wiadomość tą wyświetlono 2265 razy.