Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj
15.03.2013 Porozumienie płacowe w Operatorze
Dodano: 15 Marzec 2013r. 17:14

W Poznaniu odbyły się rozmowy dotyczące płac w Enea Operatorze. Na początek strona społeczna przeżyła szok- na spotkanie przybyło dwóch członków zarządu Operatora: Grzegorz Kiczmachowski oraz Artur Kowalczyk ,a w końcowych negocjacjach uczestniczył również trzeci członek zarządu Jakub Kamyk.(sytuacja niespotykana od dłuższego czasu w  Operatorze).

1. Spotkanie rozpoczęło się od nerwowej atmosfery związanej z jednostronną decyzją pracodawcy wypłacającą niewykorzystane rezerwy funduszu wynagrodzeń z 2012 bez stosownych uzgodnień ze stroną społeczną. Przedstawiciele pracowników podkreślili ,że kwota ta jest  przedmiotem sporu płacowego i jednostronna decyzja pracodawcy stanowi złamanie zapisów zawartych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Przedstawiciele pracodawcy stwierdzili ,że niczego nie złamali  a sporu zbiorowego  nie  ma, bo nie ma  już  pieniędzy z 2012 r  Strona pracodawcy twierdziła  też ,że  spotkali się tu by rozmawiać o płacach w 2013 r, nie cofając się do roku 2012 r. Ostatecznie po naleganiach strony związkowej  przedstawiono rozliczenie w jaki sposób kierujący komórkami organizacyjnymi rozdysponowali rezerwy roku 2012 r. Przeznaczono je na cztery podstawowe cele:

-Ekwiwalent za wypłacone w latach poprzednich nagrody z tytułu wykrycia nielegalnego poboru energii.(domagaliśmy się by kwoty te nie pochodziły z fundusz wynagrodzeń -zgodnie z zapisami ZUZP).

-Zarządzanie przez cele-nagrody dla osób zaangażowanych w ten program.

-Kluczowe projekty- nagrody dla osób pracujących przy projektach.

-Nagrody dla osób wyróżniających się.

2.Następnie strony przystąpiły do kontynuacji rozpoczętych 28 lutego negocjacji płacowych dotyczących roku 2013 r. Po negocjacjach ustalono kompromis . który nie do końca był przez nas akceptowalny.  Żeby pomóc stronie związkowej w podjęciu odpowiedniej decyzji przedstawiciel zarządu poinformował ,że dzisiejsze ustalenia jeżeli nie zostaną podpisane mogą później ulec zmianie. ( promocja się skończyła , trzeba było brać jak dawaliśmy –doświadczenia z negocjacji z lat ubiegłych). W Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność nie było jednomyślności, więc skorzystano z konsultacji telefonicznych  ze wszystkimi członkami KM. Zdecydowana większość członków KM opowiedziała się za podpisaniem się pod wypracowanym kompromisem , i tym sposobem wszyscy członkowie Prezydium KM obecni na negocjacjach podpisali się pod stosownym porozumieniem. Uzgodniono ,że  podwyżka płac zasadniczych wyniesie 2,2 % . Jednakowa kwota wynikająca z tego wskaźnika przypadająca na pracownika trafi do komórek organizacyjnych , gdzie wspólnie ze związkami w Oddziałach Dystrybucji zostaną ustalone szczegółowe zasady przeszeregowań płaca zasadniczych. Uzgodniono też  tabelę wynagrodzeń płac zasadniczych na 2013 uwzględniającą wskaźnik 2,2 %. Ewentualne przekroczenie wskaźnika będzie możliwe tylko na fundusz motywacyjny.

3.Ustalono wysokość nagrody na Dzień Energetyka w 2013 r.

4.Poinformowano nas również ,że zgodnie z życzeniem strony związkowej premia roczna w Operatorze została dzisiaj przelana na konta pracowników.

5. Przedstawiciele pracodawcy chcieli również uzgodnić treść prot. dodatkowego nr 8 do ZUZP aktualizującego zapisy dotyczące odpraw emerytalnych  (dostosowujące je do nowej ustawy emerytalnej) , oraz zmiany do Regulaminu Pracy Operatora.  Przedstawiciele NSZZ Solidarność nie mając stosownych decyzji KM w tych tematach odmówili podpisania tych dokumentów.

Szczegóły do uzyskania w siedzibach związku.

 


Wiadomość tą wyświetlono 3244 razy.