Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

W Poznaniu doszło do spotkania strony społecznej z prezesem Enea Operatora Arturem Różyckim.

1.Głównym tematem tego spotkania był przyjęty 9.11.2012 r projekt strategii Enea Operatora na lata 2012-2020. Prezes przedstawił trzy etapy wdrażania strategii:

I. Konsultacje. Marzec-kwiecień 2013 spotkania z pracownikami w Operatorze. Poszczególni członkowie zarządu Operatora będą jeździć po komórkach organizacyjnych i oswajać pracowników ze swoimi planami. Po tych spotkaniach zostanie sporządzona analiza skutków społecznych proponowanych zmian –(degradacje ,przeniesienia na nowe miejsca pracy-dojazdy). Kwiecień –maj 2013 konsultacje ze związkami zawodowymi. Przedstawiciele strony społecznej zauważyli ,że  strategia w niektórych jej zapisach łamie zawarte wcześniej porozumienia , dlatego warto byłoby odwrócić kolejność konsultacji celem wyeliminowania tych błędów. Dodatkowo poproszono o oficjalne przekazanie jej stronie związkowej oraz opublikowanie jej w  intranecie ,żeby pracownicy mogli wcześniej przygotować się  do dyskusji na ten temat. Zarząd nie zamierza zmieniać kolejności spotkań. Projekt Strategii strona związkowa ma otrzymać w maju 2013 r.

II. Przyjęcie Strategii. Czerwiec-lipiec 2013 po konsultacjach , planowane jest przyjęcie strategii z ewentualnymi poprawkami.

III. Implementacja Strategii. Od lipca 2013 r. planowane jest wdrażanie strategii na terenie Operatora. Strona społeczna zauważyła, że tradycyjnie na wakacje planuje się wprowadzanie bardzo niepopularnych zmian.

2. Nowy system Ewidencji Pracy (SEP). Przedstawiciele NSZZ Solidarność bardzo negatywnie ocenili nowy system ewidencji czasu pracy. Głównym celem nowego systemu jest porównywanie czasokresów wykonywania poszczególnych czynności na tych samych stanowiskach w różnych komórkach organizacyjnych.  Pracownicy którzy najszybciej będą wykonywali określone zadania maja być premiowani za wysoką efektywność. Takie podejście do sprawy na niektórych stanowiskach np. elektromonterów stwarzać będzie pokusę pójścia na skróty tj. np. nieodpowiednie przygotowanie miejsca pracy , które w konsekwencji będzie prowadzić do wypadków w tym również  śmiertelnych.  Zamiast dokładnej analizy przyczyn nienotowanej w historii Enea  liczby wypadków śmiertelnych na miejscu pracy  ( 4 przypadki w ciągu ostatnich dwóch lat) proponuje się nam wprowadzenie nowego systemu , który z założenia będzie generował następne wypadki. Dodatkowo SEP będzie oceniał  i premiował  „powieściopisarstwo” zamiast   właściwego rozliczenia efektów  pracy.  Efektywny czas pracy będzie zmniejszony -trzeba będzie przecież opisywać historię swojego dnia pracy.  Dodatkowy problem stanowić będzie przepisywanie  „powieści „  z rękopisów elektromonterów  na formę elektroniczną przez ich przełożonych.  Osoby odpowiedzialne za bezpieczną organizujące pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych będą obciążeni dodatkową pracą , która często będzie wykonywana kosztem zorganizowania  bezpiecznej pracy podległym pracownikom. Jest to kolejne zagrożenie  bezpieczeństwa  pracy w Naszej Firmie. Zwróciliśmy się  o wycofanie się z planów wprowadzenia  nowego systemu  albo ograniczenie jego działania tylko w stosunku do stanowisk na których nie będzie stwarzał  on zagrożenia dla życia i zdrowia Naszych Pracowników. Stosowne pismo w tej sprawie złożono w kancelarii –treść w załączniku.

3.Sprawy płacowe. Prezes Różycki przedstawił przyjętą przez URE taryfę oraz planowany przychód na 2013 r. Poinformował również o planowanym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w Operatorze -2.6 %. Przedstawiciele NSZZ Solidarność poinformowali ,że po raz kolejny prez. Różycki nie wywiązał się ze swoich wcześniejszych deklaracji-najpierw miały być negocjacje ze stroną społeczną a później dopiero proponowanie wniesienia wskaźnika do planów finansowych na dany rok. Przypomnieliśmy również  ,że inflacja za 2012 r wyniosła 3,7 % i proponowanie  wskaźnika poniżej tej wartości powoduje realne obniżenie wynagrodzeń. Prez. Operatora ponownie wyparł się jakoby przedstawiał w/w deklaracje. W związku z tym zaproponował ,żeby spotkania stron dialogu społecznego były rejestrowane i umieszczane w intranecie. Przedstawiciele NSZZ Solidarność nie mają nic przeciwko tej propozycji. Zapytaliśmy  się o rezerwę finansową z 2012 r. (ok 1500 zł na pracownika). Zarząd przygotowuje nową propozycje podziału tych środków –na razie można ją podsumować jednym zdaniem : „BĘDZIECIE ZADOWOLENI”. Prezes poinformował też o bardzo dobrym wyniku Operatora za 2012 r. i w związku z tym oczekuje od strony społecznej stosownych propozycji.

Stanowisko NSZZ Solidarność Enea  ws SEP-kliknij tutaj

Odpowiedź ws SEP-kliknij tutaj


Wiadomość tą wyświetlono 3386 razy.