Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj

Na wniosek  między innymi K. Gonerskiego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego działającej przy Wojewodzie Lubuskim. Jednym z tematów omawianych na WKDS była sprawa przyszłości Lubuskiej Energetyki ( Oddziałów Dystrybucji Gorzów Wlkp. i Zielna Góra) w świetle przyjętego przez zarząd Enea  Operatora projektu  strategii zakładającej likwidację tych Oddziałów oraz braku konstruktywnego dialogu w spółce . Przewodniczący KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. przedstawił chronologicznie zdarzenia jakie mają miejsce w Enea Operator. Szczególny nacisk położył na problemy wynikające z braku konstruktywnego dialogu. W spółce jeden spór zbiorowy goni drugi , a jedyną metodą tego zarządu jest chowanie głowy w piasek ,czyli nieuznawanie sporów zbiorowych. Padł przykład wyznaczenia mediatora  przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w dwóch zaistniałych sporach, oraz braku możliwości działania z jego strony z powodu nie stawiania się pracodawcy na wyznaczane  przez niego mediacje.  Ponieważ WKDS w nazwie ma dialog społeczny zwróciliśmy się  do Szanownego Gremium o podjęcie działań mających na celu wznowienia konstruktywnego dialogu w Operatorze.

W posiedzeniu WKDS uczestniczyli  : K. Gonerski, R. Jusis oraz Dyrektor OD Gorzów Wlkp. i Szczecin- Janusz Pydo.

Członkowie WKDS w związku z brakiem reakcji na stanowisko WKDS z dnia 24.04.2012 wzywające Zarząd do efektywnego dialogu , postanowili skierować pismo do Ministerstwa Skarbu Państwa w , w którym zwrócili się o wypełnienie zobowiązań wynikających z nadzoru właścicielskiego w stosunku do Spółki Enea Operator sp. z. o.o.

WKDS  zwróci się do Zarządu Enea Operator sp. z. o.o. oraz przedstawicieli związków zawodowych działających w Operatorze  o powołanie zespołu roboczego , którego celem będzie dyskusja nad problemami dotyczącymi energetyki z terenu Województwa Lubuskiego oraz planów wynikających z projektu Strategii rozwoju Spółki na lata 2012-2020. WKDS deleguje do zespołu swoich przedstawicieli , oraz poprosi o to samo Ministerstwo Skarbu Państwa.

Relacja z WKDS ze strony UW-kliknij tutaj

Relacja na TVP 3 Gorzów Wlkp(wiadomości od 50 sek.)-kliknij tutaj

Relacja Radia Zachód-kliknij tutaj

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 7042 razy.