Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Drukuj

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea skierowała do Prokuratury Rejonowej w Poznaniu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Zarząd Operatora. Pracodawca kolejny już raz nieuznaje sporu zbiorowego w Enea Operator. Niepodejmowanie rokowań, nieudostępnienie list pracowników Operatora potrzebnej do przeprowadzenia referendum strajkowego , niepowiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o zaistniałym sporze zbiorowym ,naszym zdaniem stanowi naruszenie Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 Rozdział 5 w/w ustawy:

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

Art. 26.

1. Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją:

1) przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu

zbiorowego,

2) nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie - podlega  grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Pełna treść zawiadomienia-kliknij tutaj

Odpowiedź Prokuratury-kliknij tutaj

Zażalenie na decyzję Prokuratury-kliknij tutaj

Prokuratura -odpowiedź na zażalenie-kliknij tutaj

Decyzja Prokuratury z 2.09.2013 r.-kliknij tutaj


 


Wiadomość tą wyświetlono 2881 razy.