Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Tematyka obrad Komisji:

1.Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania KP. Członkowie Komisji wysłuchali i przyjęli protokół z posiedzenia KP w dniu 19.07.2012 w Barlinku.

2.Sprawozdanie z działalności. K. Gonerski zdał relację z faktów jakie wydarzyły się od Zjazdu Delegatów w Przyłęsku -7.09.2012 r..

3.Pozew przeciwko Enea S.A. Paweł Cierkoński –pełnomocnik  prawny 201 pracowników , którzy zdecydowali się dochodzić swoich praw przed sądem ,w związku z niezaliczeniem stażu pracy w Operatorze do stażu akcyjnego ,przedstawił relację z przebiegu procesu , oraz wyroku jaki zapadła(oddalenia powództwa). Wyrok nie jest prawomocny. P. Cierkoński przedstawił  ewentualne koszty związane ze złożeniem apelacji. Decyzja w  sprawie  apelacji należy do każdej z 201 osób.

4.Referendum strajkowe. Ustalono termin referendum -23.10.2012 oraz omówiono techniczne sprawy związane z jego przeprowadzeniem  na terenie Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.

5.Zjazd Delegatów Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność. Delegaci KP Gorzów zdali relacje ze zjazdu jaki odbył się 5.10.2012 na terenie Elektrociepłowni Gorzów Wlkp.

6.Marsz „Obudź się Polsko” .Uczestnicy marszu zdali relację z tej największej po 1989 r. manifestacji jaka odbyła się 29.09.2012 w Warszawie. Podsumowano udział członków KP w tej manifestacji.

7.Działalność socjalna.18.10.2012 w Gorzowie Wlkp. spotkają się członkowie zespołu socjalnego NSZZ Solidarność Enea. Zebrane zostaną wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania nowych zasad korzystania z działalności socjalnej.

8.Turniej Bowlinga. Podjęliśmy się organizacji turnieju o puchar NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp . Termin i miejsce ustali Prezydium KP.

9.Ubezpieczenie grupowe w Hestii. W związku z wejściem od 1.11.2012 nowego grupowego ubezpieczenia należy umożliwić pracownikom zakończenie lub indywidualne kontynuowanie ubezpieczenia w Hestii. Prezydium będzie monitorowało ten temat.

10.Sytuacja w spółkach grupy Enea. Członkowie KP ze spółek zależnych przekazali informację z sytuacji w tych podmiotach. Najgorsza sytuacja jest w BHU.

11.Spotkania opłatkowe. Podjęto decyzje o organizacji spotkań opłatkowych dla członków KP oraz koła Emerytów i Rencistów.

12.Zapomogi losowe. Udzielono jednej zapomogi losowej członkowi Naszej Organizacji , który znalazł się w ciężkiej sytuacji życiowej.

13. Po zakończeniu zebrania KP. członkowie Prezydium spotkali się z załogą Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. Tematyka spotkania pokrywała się z tematyka obrad KP.

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2388 razy.