Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj

Przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp. odbyła się kolejna szósta już rozprawa Pracownicy przeciwko Enea S.A. Sprawa dotyczy zapłaty odszkodowania za nie zaliczenie stażu pracy w Enea Operator Sp. z o.o. do stażu akcyjnego uprawniającego do określonej liczby akcji Enea S.A. Na rozprawę wstawił się pełnomocnik prawny Pracowników - Paweł Cierkoński . Stronę pozwanego czyli Enea S.A. reprezentował  P. Moskawa. Pani Sędzia Jolanta Lewandowska -Głodzik  oraz pełnomocnicy stron wysłuchali zeznań złożonych przez powodów K. Gonerskiego oraz M. Kepiszaka  .  P.Cierkoński udokumentował  aktualny kurs akcji Enea-16,30 zł. za akcję oraz poprosił o dostarczenie protokołu z dzisiejszej rozprawy. Pełnomocnik pozwanej poinformował, że wysłał pocztą pisemne podsumowanie dotychczasowego procesu oraz dodatkowe dowody w sprawie. Sąd oraz pełnomocnik pracowników nie otrzymali do dnia dzisiejszej rozprawy w/w dokumentów . Z tego powodu  Sędzina nie mogła zamknąć postepowania sądowego, i wyznaczyła termin następnej rozprawy na 12.10.2012 godz.10.30. Podczas rozprawy P. Moskwa stwierdził ,że „ dziwną byłaby sytuacja , gdyby przed Sądem w Gorzowie Wlkp. zapadł inny wyrok niż przed Sądami w Szczecinie i Poznaniu (tam Sądy oddaliły powództwo przeciwko Enea S.A.) Odnośnie kosztów postępowania Sądowego P. Moskwa zasugerował żeby postąpić podobnie jak w Poznaniu. Dodatkowo stwierdził ,że „nikt w sposób ważny nie udzielił urlopu bezpłatnego do wykonywania pracy u innego pracodawcy”.

Na rozprawie 12.10.2012  Sąd zamknie przewód sądowy i wysłucha mów końcowych stron.

Pozew przeciwko Enea S.A. został złożony 12.04.2011 przez P. Cierkońskiego w imieniu 201 osób z terenu działania OD Gorzów Wlkp. Pracownicy domagają się odszkodowania za utracone akcje. 140 pracowników domaga się odszkodowania za 205 akcji a 61 za 200 akcji.

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2455 razy.