Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj

W Leśniczówce  Przyłęsko na corocznym zjeździe spotkali się Delegaci Organizacji  Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. oraz Enea Szczecin. Gośćmi zjazdów byli: Przew.  Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność –Kazimierz Grajcarek , Przew. Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność-Roman Rutkowski, Przew. Zarządów Regionów NSZZ Solidarność : z Gorzowa Wlkp. – Jarosław Porwich i ze Szczecina- Mieczysław Jurek, Członkowie Rady Nadzorczej Enea S.A.: –Tadeusz Mikłosz i Sławomir Brzeziński, oraz członkowie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea: Piotr Adamski, Józef Szraiber, Robert Jusis. Po wysłuchaniu sprawozdania złożonego przez Przew.KP Gorzów –K. Gonerskiego oraz sprawozdania finansowego złożonego przez Skarbnika M. Kępiszaka , delegaci na wniosek Przew. Komisji Rewizyjnej- Adama Garczyńskiego  jednogłośnie udzielili absolutorium Gorzowskiej Komisji Podzakładowej za działalność od września 2011 do września 2012 r. Następnie odbyły się wybory uzupełniające. W tajnych wyborach do Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea wybrano : Jolantę Garus z BOK Gorzów Wlkp. oraz Zbigniewa Hasiaka z Energobudu Gorzów Wlkp. Gratulujemy wyboru oraz życzymy owocnej współpracy z pozostałymi członkami KP Gorzów Wlkp.

  Po wyborach uzupełniających nastąpiło wspólne posiedzenie z KP  ze Szczecina. Zaproszeni goście zapoznali zebranych z aktualna sytuacją w Kraju, branży oraz grupie Enea. Pojawiające się zagrożenia dla miejsc pracy będą wymagały wykonania wielu  działań  związkowych  na różnym szczeblu w celu zapobieżenia tym zagrożeniom. Główne wyzwania ,które stają przed nami to: dzika restrukturyzacja, plany likwidacji PE, RD, OD ,likwidacja miejsc pracy – zapowiedziana kontynuacja PDO, powrót do prywatyzacji , łączenie wytwarzania, ratowanie niektórych spółek , które dryfują w kierunku bankructwa , próby likwidacji niektórych składników płacowych i zamiana ich na fundusz motywacyjny. Zagrożenia jakie wiążą się z tymi procesami  stawiają przed nami duże wyzwania. Bezpieczne przeprowadzenie całej załogi przez w/w procesy to nasz główny cel na najbliższy rok. Od właściwego zabezpieczenia interesów pracowniczych w tych procesach zależeć będzie przyszłość większości pracowników i Naszej Organizacji.

Więcej zdjęć-kliknij tutaj


Wiadomość tą wyświetlono 7835 razy.