Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj

W Poznaniu spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania wysłuchano sprawozdania z działalności złożonego przez członków Prezydium KM. Następnie przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania:

1. Porozumienie płacowe w Operatorze .Dużą dyskusję wywołała sprawa porozumienia płacowego w Operatorze. Po burzliwej dyskusji postanowiono ,że decyzję w sprawie podpisania w/w porozumienia podejmie Prezydium. Prezydium podjęło decyzję o podpisaniu porozumienia płacowego w Operatorze na warunkach podpisanych przez inne związki i Zarząd Operatora w dniu 28.05.2012.

2.Uchwała kompetencyjna. Poszczególnym członkom Prezydium KM udzielono kompetencji do  reprezentowania związku w spółkach grupy kapitałowej Enea. W tym temacie przyjęto stosowną uchwałę. Wydelegowano dwóch członków Prezydium KM na rozmowy płacowe w Enea Centrum.

3.Restruktyryzacja Operatora. Przysłane do zaopiniowania dokumenty jasno wskazują ,że Zarząd Operatora dalej zamierza łamać zawarte porozumienia i pod hasłem restrukturyzacja pionizować na siłę kolejne działalności dotychczas realizowane w  Oddziałach Dystrybucji. Zapowiedziane zostały również kroki zmierzające do likwidacji niektórych PE, RD i OD. Prezydium KM przygotuję odpowiedź na przesłane dokumenty a w przypadku dalszego łamania prawa zostanie przeprowadzona akcja strajkowa. Ustalono wstępny harmonogram akcji protestacyjno-strajkowej.

4.Sprawy płacowe w spółkach grupy Enea. Poszczególni członkowie KM zdali relację z postępu prac nad zawarciem porozumień płacowych w  spółkach córkach Enea.

5.Sprawy socjalne. Wiele niejasności wprowadziły zasady  korzystania z funduszu świadczeń socjalnych przyjęte na rok 2012. Celem nie powtarzania tych błędów  w latach następnych wcześniej powołany  zespół socjalny zbierze wszystkie uwagi i zaproponuje nowe rozwiązania.

6.Wyrok Sądy pracy w Poznaniu przeciwko Enea S.A. w sprawie nie zaliczenia stażu pracy w Operatorze do stażu „ akcyjnego” Ze zdziwieniem przyjęto wyrok Sądu. Czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku.

7.Świadczenie pieniężne dla pracowników nie mających praw do akcji wynikające z Porozumienia ze Zdroiska. Trwa wymiana korespondencji z Zarządem Enea S.A. w sprawie udostępnienia list pracowników nie posiadających praw do akcji w rozbiciu na grupy stażowe. Wystąpimy również o udostępnienie takich list do innych spółek grupy Enea. W przypadku braku odzewu na nasze wystąpienia  zostanie wszczęty spór wielozakładowy.

8.Zadośćuczynienie za utratę praw do akcji w byłej Energetyki Poznańskiej i spółkach EP. Zostaną podjęte działania celem wyegzekwowania zawartych w tych sprawach porozumień.

9.Propozycje zmian do Regulaminu Pracy i procedur związanych z rekrutacją pracowników w Operatorze. Propozycje zmian Prezydium prześle do członków KM. Ewentualne uwagi należy nanieść i odesłać.

10.Ubezpieczenia typu P. Zespół do tego powołany zakończył prace. Powstał materiał końcowy do  którego można jeszcze zgłaszać uwagi. W październiku  2012 ma zostać wysłana oferta do wszystkich pracowników zainteresowanych tego typu ubezpieczeniem.

11. Ustalono ,że  organizatorem zebrania Komisji Międzyzakładowej w czerwcu będzie Komisja Podzakładowa ze Szczecina.

Odpowiedź na plany dalszej restukturyzacji-kliknij tutaj

 


Wiadomość tą wyświetlono 2623 razy.