Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj

Kolejna tura rokowań, w ramach sporu płacowego, zakończyła się zawarciem porozumienia płacowego. Zanim doszło do zawarcia porozumienia odbyła się swoista gra w wykonaniu Zarządu Enea Operatora . W zamian za renegocjowanie zapisów dotyczących wynagrodzenia pobieranego w okresie zwolnienia chorobowego  zawartych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy  oraz dopisanie do tegoż Układu funduszu motywacyjnego proponowano większe podwyżki do płacy zasadniczej. Strona związkowa nie zgodziła się z takimi propozycjami ,dlatego skończyło się na propozycji Zarządu tj.  średnio 80 zł podwyżki płacy zasadniczej na pracownika Operatora. Pozostała kwota z przyjętego przez Zarząd Operatora wskaźnika przyrostu płac  na poziomie 2,7 % ( obecna inflacja jest powyżej 4 %) ma zostać przeznaczona na fundusz motywacyjny , który dopiero ma powstać. Dodatkowo fundusz ten ma zostać zasilony odpisem z rekordowego zysku Operatora za 2011 r. Nagroda na Dzień Energetyka ma być  poziomie  z roku 2011.  Przedstawiciele NSZZ Solidarność nie chcieli podpisać takich zasad  podwyżek proponując uszczegółowienie stanowisk stron w protokole rozbieżności i wystąpienie o mediatora. . Pozostałe Organizacje związkowe nie miały takich wątpliwości i podpisały porozumienie z Zarządem Operatora. Obradująca 29 maja 2012 w Poznaniu Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea podejmie decyzję o przyszłości w/w porozumienia.

Więcej szczegółów do uzyskania w siedzibach związku.


Wiadomość tą wyświetlono 2606 razy.