Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj

W Poznaniu  na kolejnych już negocjacjach płacowych spotkały się strony dialogu społecznego w Enea S.A. Po żmudnych negocjacjach udało się zawrzeć kompromis godzący oczekiwania pracowników oraz pracodawcy. Uzgodniono ,że część podwyżek płacy zasadniczej ( 30 % wynegocjowanej kwoty)będzie miała charakter uznaniowy. Podwyżkami płacy zasadniczej od 1 maja 2012 zostaną objęci pracownicy zatrudnieni na dzień 2 stycznia 2012 i nadal  pozostający w zatrudnieniu. Ponadto uzgodniono wysokość nagrody na Dzień Energetyka (wypłata 14 VIII 2012) oraz dodatkowej nagrody mającej w całości charakter motywacyjny (wypłata do 15.VII. 2012). Po przeprowadzeniu akcji przeszeregowań oraz wypłaty nagród  , pracodawca przedstawi stronie związkowej rozliczenie funduszy na podwyżki w rozbiciu na grupy kwotowe.

"Mamusia" po wielkich bojach wreszcie załatwiła temat płacowy, może terez prezesi innych spółek  w grupie Enea odblokują się  i pójdą jej śladem.

Więcej szczegółów do uzyskania w siedzibach związku.


Wiadomość tą wyświetlono 4800 razy.