Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

W Sulęcinie na ostatnim w tym roku posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność z Gorzowa Wlkp. Tematyka obrad:

1.Wysłuchano i przyjęto protokół z  zebrania  z 1.12.2011 r.

2.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium KP zdali sprawozdanie z wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania.

3.Sprawy płacowe. Zapoznano się z ustaleniami jakie zapadły na szczeblu Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. oraz  rozliczeniem akcji płacowej przygotowanym przez stronę pracodawcy.

4.Spory zbiorowe. Spór płacowy został zakończony zawarciem porozumienia płacowego. Zarząd Operatora nie uznaje sporu dotyczącego pionizacji struktur Oddziałów Dystrybucji ,dlatego nie podjął rokowań w sporze i tym samym utrudnia prowadzenie sporu zgodnie z ustawą o rozwiazywaniu sporów zbiorowych. Zarząd pomimo negatywnych opinii strony związkowej dotyczących planów spionizowania dotychczasowych struktur OD podjął decyzję ,że od 1.01.2012 r.   Sprzedaż Usług Dystrybucyjnych ,  finanse i księgowego oraz  Kontroling zastają podporządkowane pod Departamenty w Poznaniu. Dyskutowano nad możliwymi formami protestu jakie mogą jeszcze zostać podjęte przez stronę związkową. Członkowie KP Gorzów Wlkp. wyrazili gotowość wzięcia udziału w każdej formie protestu zorganizowanego w ramach GK Enea.

5.Sytuacja w spółkach zależnych. Zapoznano się z sytuacją we wszystkich spółkach grupy kapitałowej Enea. Brak ładu korporacyjnego powoduje ,że pomimo bardzo dobrych wyników całej grupy kapitałowej niektóre spółki przynoszą straty a co za tym idzie pracownicy tych spółek od dłuższego czasu nie dostają żadnych podwyżek ani premii.

6.Spotkanie opłatkowe. Po części roboczej członkowie KP oraz zaproszeni Goście spotkali się na spotkaniu świąteczno-noworocznym. Przełamanie się opłatkiem, życzenia, prezenty oraz wspólne śpiewanie kolęd przedłużyły klimat świat Bożego Narodzenia.

 

Więcej zdjęć -kliknij tutaj.


Wiadomość tą wyświetlono 5133 razy.