Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

Członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność  zebrali się na ostatnim w tym roku  posiedzeniu ZRG. Zebrani miedzy innymi negatywnie zaopiniowali proponowaną przez władze miasta Gorzowa Wlkp. podwyżkę cen biletów MZK. W uzasadnieniu zapisano, że podwyższenie cen biletów wymusi na sporej części mieszkańców miasta rezygnację z korzystania z usług komunikacji miejskiej. Sytuacja ta doprowadzić może do ograniczenia ilości kursów i w konsekwencji zmniejszenia przychodów firmy. Obecnie obowiązujące stawki za przejazdy stanowią znaczną część wydatków wielu gorzowskich rodzin i są jedną z najwyższych w Polsce. W ocenie członków ZRG, władze samorządowe Gorzowa Wielkopolskiego powinny realizować politykę społeczną opartą na misji mającej odciążać grupy o najniższych dochodach, a usługi MZK adresowane są właśnie do emerytów, rencistów oraz osób mających trudną sytuację materialną.

Po części roboczej zebrania, przy blasku żywej choinki, odbyło się spotkanie opłatkowe, na które zaproszony został Ksiądz Prałat Witold Andrzejewski oraz członkowie Koła Zerowego przy ZRG NSZZ "Solidarność". Kapelan Solidarności pobłogosławił opłatki i złożył życzenia zebranym, a za ich pośrednictwem wszystkim członkom gorzowskiej "Solidarności".

 


Wiadomość tą wyświetlono 4925 razy.