Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

W Poznaniu miały się odbyć rokowania w sporze zbiorowym w sprawie pionizacji służb Operatora bez stosownych uzgodnień wynikających z zawartych porozumień. Strona społeczna po raz kolejny przyjęła termin spotkania zaproponowany przez Zarząd Operatora mimo ,że sama proponowała termin 14 grudnia. Liczyliśmy ,że nasz   gest dobrej woli spotka się ze stosowną odpowiedzią pracodawcy tj. podjęciem konstruktywnych rokowań zmierzających do załagodzenia sporu. Nic z tego strona pracodawcy po raz kolejny dała popis arogancji i cwaniactwa - poinformowała stronę społeczną  ,że nie uznaje sporu i dlatego to spotkanie traktuje jako ostatni etap konsultacji w sprawie pionizacji: Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych , Finansowo-księgowego  i Kontrolingu. Poza tym  Przedstawiciele Zarządu poinformowali , że proces pionizacji obszaru IT zostanie przedłużony, ze względu na trwające konsultacje z powołanymi przez Zarząd zespołami roboczymi. Strona społeczna  powołując się na dobro pracowników i poszanowanie zawartych porozumień  zaapelowała do Zarządu Operatora o prowadzenie dalszej konsultacji w celu wypracowania consensusu uwzględniającego interesy pracownicze i potrzeby biznesowe Zarządu . W odpowiedzi Zarząd Operatora oświadczył , że w dniu dzisiejszym zakończył konsultacje w temacie pionizacji  i z nastaniem nowego roku 2012  plany pracodawcy zostaną wprowadzone w życie.

Po zakończeniu spotkania z Zarządem strona społeczna spotkała się we własnym gronie i  postanowiła podjąć działania w celu zmuszenia pracodawcy do  przestrzegania zawartych porozumień.

 


Wiadomość tą wyświetlono 5539 razy.