Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj
15.12.2011 Obradowała MK NSZZ Solidarność Enea.
Dodano: 16 Grudzień 2011r. 14:50

W Fojutowie na kolejnym posiedzeniu spotkali się członkowie Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność Enea. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. Tematyka obrad MK:

1.Sprawozdanie z działalności .Członkowie Prezydium zdali relację z wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania.

2.Sprawy płacowe. Podsumowano efekty sporu płacowego w Operatorze  tj. zawarte porozumienie placowe z 30.11.2011. Przedstawiciele poszczególnych Oddziałów Dystrybucji przekazali szczegółowe informacje o sposobach rozdysponowania kwot wynikających z porozumienia.

3.Spór zbiorowy w Operatorze w sprawie planów spionizowania służb w Oddziałach Dystrybucji. Przedstawione przez Zarząd Operatora  projekty łamią zawarte porozumienia i z tego powodu są nie do przyjęcia przez stronę społeczną. Żądanie wycofania się z tych planów nie spowodowało zaniechania działań Zarządu Operatora i w związku z tym jesteśmy w kolejnym sporze zbiorowym. Po burzliwej dyskusji przyjęto harmonogram działań Prezydium w celu powstrzymania dalszego łamania prawa przez pracodawcę w Operatorze. Harmonogram będzie podlegał stosownym uzgodnieniom z pozostałymi organizacjami  związkami w Enea.

4.Wypłaty związane z wykryciem nielegalnego poboru . Wypłaty te obciążają budżety Oddziałów Dystrybucji jest to niezgodne z  zapisami   Zakładowego Układu Zbiorowego. Prezydium podejmie działania w celu przywrócenia stanu  zgodnego z prawem.

Ponieważ było to ostanie spotkanie  w tym roku po zakończeniu obrad członkowie MK spotkali się na tradycyjnej wieczerzy  wigilijnej. Był opłatek oraz życzenia dalszej owocnej współpracy.

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 5068 razy.