Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

1.W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego. Na zaproszenie strony pracodawcy w spotkaniu uczestniczyli Dyrektorzy ZAP-ów z Oddziałów Dystrybucji. Strona pracodawcy ponownie przedstawiła swoją propozycję budżetów komórek organizacyjnych na 2011 r. Propozycja centralizuje wszystkie nagrody jednorazowe wypłacone w 2010 r. Ta propozycja niczym nie różni się od stanowiska Zarządu z 7.10.2011r. Strona związkowa zgłosiła żądanie rozdysponowania wolnych środków nie później niż do 15.11.2011 a wypłata tych środków ma nastąpić nie później niż z wypłatą za listopad 2011r.

2.Po spotkaniu w sprawie budżetów po raz pierwszy spotkał się zespół ds. Regulaminu Funduszu Motywacyjnego. Strona pracodawcy przedstawiła projekt w/w Funduszu , oraz odpowiadała na pytania członków zespołu. Strona społeczna wchodząca w skład zespołu po zapoznaniu i wysłuchaniu wyjaśnień strony pracodawcy postanowiła projekt regulaminu w całości odrzucić. Projekt stoi w sprzeczności z prawem pracy i z tego powodu jest nie do przyjęcia. Strona społeczna przedstawiła propozycję wypłaty wolnych środków z budżetu na 2011 według zasad określonych  w uzgodnionych w regulaminie wypłaty premii motywacyjnej  z 3.07.2009 r. Regulamin ten może stanowić podstawę do dalszych prac zespołu nad regulaminem motywacyjnym.

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2149 razy.