Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj
28.09.2011 Rozmowy o płacach i PDO w Operatorze.
Dodano: 4 Październik 2011r. 12:45

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operator.

1.Budżety Oddziałów- Strona związkowa podtrzymała wcześniejsze stanowisko –przed rozmowami na temat Pakietu Dobrowolnych Odejść należy uzgodnić budżety dla komórek organizacyjnych. W odpowiedzi strona pracodawcy przedstawiła propozycję uzgodnienia w sprawie zasad zatrudnieniowo płacowych na 2011 r. Do 7 października strona związkowa zapozna się z tymi materiałami.

2.PDO-Pracodawca przedstawił projekt  protokołu dodatkowego do ZUZP dotyczącego  zmian związanych z PDO ( taryfa pracownicza i świadczenia  socjalne). Strona związkowa podkreśliła że nie ma prawnej możliwości dokonywania odpisów na ZFŚS dla osób . które nie są pracownikami i nie maja statusu emeryta bądź rencisty. Strona społeczna podejmie rozmowy dotyczące taryfy po zawarciu uzgodnienia dotyczącego budżetów.

3.Pracodawca przedstawiła projekt Regulaminu Funduszu Motywacyjnego. Strona związkowa odniesie się do projektu do 5 .10.2011 oraz zaproponowała aby w przypadku nie uzgodnienia w/w regulaminu  wypłaty nagród i premii w 2011 r. realizować na podstawie dotychczas obowiązujących zasad zawartych w ZUZP .

4.Strony uzgodniły termin następnego spotkania na 7.10.2011.

 


Wiadomość tą wyświetlono 3869 razy.