Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj

Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o płacy minimalnej, przygotowanej przez NSZZ "Solidarność". W imieniu Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej projekt przedstawiał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Piotr Duda. Wystąpieniu przewodniczącego i posłów przysłuchiwało się kilkudziesięciu związkowców.

– Jestem tu dziś w imieniu blisko 350 tysięcy Polaków, którzy swoim podpisem poparli projekt ustawy o zmianie usta-wy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – powiedział w Sejmie Piotr Duda, przewodniczący NSZZ "S".  

W swoim wystąpieniu przewodniczący przypomniał posłom niechlubne statystyki Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika że odsetek pracowników żyjących w rodzinach, w których poziom wydatków był niższy od minimum egzystencji wyniósł w 2010 roku aż 12 proc. – Nie ma nic gorszego, bardziej poniżającego pracownika, niż niemożność utrzymania siebie i rodziny pomimo ciężkiej, uczciwej, trwającej cały miesiąc pracy! – mówił przewodniczący "S". Zdaniem Dudy oburzające są stwierdzenia pracodawców, którzy najmniej zarabiających pracowników wysyłają do pomocy społecznej.

W tej sytuacji, jak powiedział przewodniczący "S" celowe a nawet niezbędne jest ustawowe określenie mechanizmu, który pozwoli na większą dynamikę wzrostu minimalnego wynagro-dzenia. - Ustawa, którą dziś mam zaszczyt Państwu przybliżać, takie mechanizmy zawiera, nieograniczając swobody negocjowania minimalnego wynagrodzenia w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych, oraz zawierania korzystniejszych rozwiązań w układach zbiorowych pracy – zapewniał Duda.

Jak wyliczyli eksperci "S", ustawa nie obciąży budżetu państwa. Nie ma również, wbrew wielu rozpowszechnianym opiniom wpływu wysokości minimalnego wynagrodzenia na wzrost bezrobocia. Takie badania w 2007 r. na zlecenie Sejmu prze-prowadziła prof. Zofia Jacukowicz. – Nie istniej alternatywa: niskie płace, albo bezrobocie. Nie stwierdzono zależności pomiędzy wysokością minimalnego wynagrodzenia ani wysokością płacy przeciętnej a sytuacją na rynku pracy. Brak jest korelacji pomiędzy odsetkiem zatrudnionych a odsetkiem pobierających za minimalne wynagrodzenie – mówił Piotr Duda.

Przewodniczący odniósł się również do terminu, na jaki przy-padło pierwsze czytanie obywatelskiego projektu. – Mają Państwo znakomitą okazję, by spełnić wasze obietnice wyborcze, by zrealizować jeszcze przed wyborami wasze hasła wyborcze – dodał szef "S".

Na koniec przewodniczący zacytował słowa premiera Donalda Tuska, który powiedział kiedyś, iż rządzenie to nie jest sztuka zadawania bólu ludziom. "To czynienie życia ludzi lepszym, łatwiejszym" – stwierdził przewodniczący Piotr Duda kończąc swoje wystąpienie.

Wystąpienie przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy-kliknij tutaj


Wiadomość tą wyświetlono 2272 razy.