Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

Zarząd ENEA Operator Sp. z o.o. poinformował  o wprowadzeniu   w 2011r. w Spółce Programu Dobrowolnych Odejść. Pomimo deklaracji strony związkowej ,że od 6 września 2011 strona związkowa gotowa jest do rozmów nad budżetami komórek organizacyjnych  i PDO strona pracodawcy jednostronnie wprowadza program w życie z dniem 7 .09.2011.PDO skierowany jest do osób mających od 3 do 5 lat do ustawowych emerytur oraz posiadąjacych gwarancje zatrudnienia do 2018 r.. Osoby spełniające kryteria składają wniosek do 30 .09.2011. Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie możliwości skorzystania z PDO przez określoną osobę do 31 .10.2011. Osoby , które uzyskały pozytywna weryfikacje pracodawcy rozwiązują umowę o pracę z dniem 30.11.2011 r. Zarząd Operatora przyjął do realizacji Regulamin PDO w którym znajdują się zapisy mówiące o między innymi o tym ,że : Złożone wnioski nie są wiążące dla pracodawcy .To on podejmuje ostateczna decyzję. Wypłata rekompensat nastąpi jednorazowo do 15.12.2011 r. lub w dwóch ratach :15.12.2011 i 31.01.2012 r. Wypłata  rekompensaty będzie obciążona podatkiem dochodowym. Jest też deklaracja ,że osoby zwalniające się zostaną objęte świadczeniami wynikającymi z ZUZP –taryfa pracowniczą i opieką socjalną. W tym celu pracodawca zobowiązuje się podjąć starania w celu dokonania zmian w ZUZP. Wymaga to jednak stosownych uzgodnień ze stroną związkową i zarejestrowania zmian przez Państwową Inspekcję Pracy w Poznaniu.

Treść regulaminu oraz szczegóły dotyczące oferty przygotowanej przez pracodawcę  są do uzyskania w siedzibach związku w Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów oraz Rejonach Dystrybucji.

 


Wiadomość tą wyświetlono 2396 razy.