Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj

Sejm uchwalił ostatecznie zmianę w Prawie energetycznym, która częściowo likwiduje okresowe egzaminy dla pracowników elektroenergetyki, ciepłownictwa i gazownictwa.

Podczas piątkowego głosowania Sejm odrzucił poprawkę Senatu do Prawa energetycznego. Izba wyższa chciała pozostawienia obowiązkowych okresowych egzaminów dla wszystkich pracowników sektorów elektroenergetycznego, ciepłowniczego i gazowego zajmujących stanowiska eksploatacyjne lub dozoru.

Sejm pozostał przy swoim pierwotnym stanowisku, że egzaminy dla pracowników, którzy pracują na bieżąco przy eksploatacji lub dozorze instalacji energetycznych są zbędnym obciążeniem. – Ten ponadwymiarowy obowiązek wydaje się być korzystny tylko dla stowarzyszeń i firm przeprowadzających te egzaminy i dla tego nie zasługuje na poparcie – argumentował w piątek poseł Antoni Mężydło z PO.

Za zniesieniem egzaminów, oprócz posłów koalicji PO-PSL, opowiedzieli się ostatecznie także parlamentarzyści z PiS, którzy zmienili swoje pierwotne zdanie. – Po rozpatrzeniu wielu racji, mimo tego że Stowarzyszenie Elektryków Polskich ma wiele racji, klub Prawo i Sprawiedliwość zdecydował się jednak te poprawki odrzucić – mówił poseł Zbigniew Kozak.

Obowiązek sprawdzania kwalifikacji co pięć lat utrzymany został w stosunku do osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, a świadczących usługi na rzecz konsumentów, mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Konieczność sprawdzania kwalifikacji dotyczyć będzie także osób, które zdobyły uprawnienia ale w ciągu pięciu lat nie pracowały przy urządzeniach dla obsługi których, są one wymagane. Na wniosek pracodawcy, pracownicy będą musieli przejść egzamin po modernizacji lub innej istotnej zmiany parametrów urządzeń, instalacji czy sieci, przy których pracują.

W ciągu trzech tygodniu ustawę podpisze Prezydent. Niezwłocznie po tym zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 30 dni od publikacji. W związku z tym najprawdopodobniej zacznie obowiązywać jeszcze we wrześniu.

 


Wiadomość tą wyświetlono 2512 razy.