Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operatorze.

1.Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego nagle Pawła Balcerowskiego.

2. Krótka dyskusja na temat dialogu społecznego oraz sposobu obiegu dokumentów poprzedziła zawarcie uzgodnienia uściślającego zasady wzajemnego komunikowania się .

3. Nagroda z zysku za 2010 r. Strona społeczna podkreśliła  iż nie było jej intencją potrącanie z wynegocjowanej kwoty kosztów ponoszonych przez pracodawcę i że jest to pierwszy przypadek w  historii Operatora. Strona pracodawcy stwierdziła ,że kwota została wypłacona zgodnie z zawartym porozumieniem kończącym spór zbiorowy.

4.Karty podarunkowe. Rozdysponowane karty mają charakter jednorazowy ewentualne doładowanie może dokonać sobie każdy pracownik.

5.Nieuznawany spór zbiorowy w związku ze zgłoszonym żądaniem z 26.04.2011. Strona związkowa dostarczyła Zarządowi Operatora  protokół  rozbieżności z prośbą o ustosunkowanie się . Zarząd Operatora oświadczył ,że  tym tematem zajmie się  9.08.2011r. Strona społeczna protokół prześle do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej celem wyznaczenia mediatora.Strona pracodawcy po posiedzeniu Zarządu odmówiła podpisania protokołu rozbieżności.Protokół rozbiezności został podpisany tylko przez stronę związkową.

Treść uzgodnienia-kliknij tutaj

Protokół rozbieżności-klknij tutaj


Wiadomość tą wyświetlono 2606 razy.