Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj

 

W Gorzowie Wlkp. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność”, Po wysłuchaniu informacji z prac Prezydium ZR przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. Tematyka poruszana podczas zebrania:
1- Podsumowano wojewódzką manifestację "Polityka Wasza - Bieda Nasza" jaka odbyła się 25 maja 2011 w Gorzowie Wlkp. Podziękowano uczestnikom za tak liczny udział w manifestacji.
2- Przedstawiono informację dotyczącą kandydowania na ławników w sądach na kadencję 2012-2015.Zapoznano członków ZR z wymogami jakim powinni się wykazać  kandydaci na ławników. Kandydaci mogą się zgłaszać do 27 czerwca 2011.
3- Podjęto uchwałę o zwołaniu II Sesji VIII Walnego Zebrania Delegatów ZR Gorzów  NSZZ „Solidarność” na dzień 16 września 2011 roku
4- Omówiono akcję zbierania podpisów pod obywatelskim  projektem ustawy o podwyższeniu płacy minimalnej.
5- Przewodniczący ZRG przedstawił relację z posiedzenia Krajowego Sztabu Protestacyjnego i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Poznaniu.
6- Dyskutowano nad przygotowaniami do manifestacji ogólnopolskiej w Warszawie pod hasłem „Polityka Wasza-Bieda Nasza” która odbędzie się 30 czerwca 2011.Przyjęto uchwałę zobowiązującą Komisje Zakładowe i Międzyzakładowe do uczestnictwa w tej manifestacji.
7- Przedstawiono sytuację w zakładach pracy naszego regionu.                                  

8- Omówiono przygotowania do obchodów XXX rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.  

9-Ustalono termin następnego posiedzenia ZR-23 sierpnia 2011.


Wiadomość tą wyświetlono 2751 razy.