Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

 

Głównym celem spotkania była sprawa żądań związanych z realizacją porozumienia płacowego z 15.05.2007.Przedstawione przez pracodawcę materiały nie pozwoliły dokładnie poznać ewentualne oszczędności dlatego strony ustaliły termin następnego spotkania  w przedmiotowej sprawie. Szczegółowe rozliczenie planowanego i wykonanego do końca 2007 r. prowizorium budżetowego zostanie dostarczone stronie społecznej przed terminem    planowanego spotkania tj.-4.12.2007 r.

Strona społeczna zapoznała się również z krótką prezentacją dotyczącą Audytu Komunikacyjnego (badanie drożności kanałów komunikacyjnych w Enea )


Wiadomość tą wyświetlono 5653 razy.