Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

 

W Poznaniu na kolejnej turze rokowań w prowadzonym sporze zbiorowym spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operator. W rokowaniach uczestniczył mediator z listy MPiPS. Podczas ostatnich rokowań strona związkowa sugerowała rejestrowanie przebiegu negocjacji ponieważ strona pracodawcy nie pamięta swoich wcześniejszych obietnic.. Strona pracodawcy przygotowała kamery wideo , które gotowe były do rejestracji tej tury rokowań. Jednak obwarowania czyli zgoda wszystkich uczestników na wykorzystanie wizerunku , kopiowanie dla strony społecznej nagranych materiałów, sposób przechowywania nagranego materiału , zakaz rozpowszechniania bez zgody uczestników spowodowały ,że zrezygnowano z rejestrowania przebiegu negocjacji. Niestety po raz kolejny nie udało się uzgodnić polityki płacowej w Operatorze. Strona związkowa znacząco obniżyła swoje żądania płacowe i posiadany fundusz płac pozwala na zrealizowanie tych żądań. Jednak strona pracodawcy nie zgadza się na przeznaczenie  większości środków na przeszeregowań płac zasadniczych, uważa ,że środki te powinny być przeznaczone na fundusz motywacyjny. Ze strony pracodawcy padła deklaracja podzielenia się bardzo dobrym wynikiem osiągniętym przez Operatora w 2010 r. , wymaga to jednak dodatkowych uzgodnień i w związku z ty potrzeba jeszcze dodatkowego czasu.  Strony uzgodniły, że  następna tura rokowań odbędzie się 2 czerwca 2011r.


Wiadomość tą wyświetlono 3601 razy.