Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

 

W Łodzi spotkali się członkowie Rady Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Przew. Komisji Krajowej Piotr Duda ,Przew. Łódzkiego Zarządu Regionu –Waldemar Krenc, Przew. Sekretariatu Górnictwa i Energetyki –Kazimierz Grajcarek. W pierwszej części posiedzenia uczestniczyli również członkowie Komisji Międzyzakładowej PGE Obrót i PGE Dystrybucja w Łodzi.  Krótkie wystąpienia zaproszonych gości rozpoczęły obrady. Trwa Pogotowie Protestacyjne , planowane są pikiety i manifestacje –P. Duda apelował o poparcie tych i innych form protestu. Pytania zadawane zaproszonym gościom dotyczyły funkcjonowania związku ,obsługi prawnej Komisji Zakładowych, zbliżających się wyborów parlamentarnych, prowadzenia ogólnopolskiej akcji protestacyjno-strajkowej. Po pytaniach do Przewodniczących i przyjęciu protokołu z ostatniego posiedzenia Rady SKE i  przystąpiono do realizacji przyjętego programu zebrania. Przedstawiciele poszczególnych grup zdali relację z sytuacji panującej w ich firmach. W zdecydowanej większości grup prowadzone są spory zbiorowe związane z dziką  restrukturyzacją  oraz  brakiem podwyżek płac.  Pikiety pracowników które odbyły się Tauronie  oraz Enei wynikają z łamania prawa pracy oraz determinacji pracowników w obronie swoich praw.  Aktualnie trwa zbieranie upoważnień  Komisji  będących członkami SKE do prowadzenia w  ich imieniu ogólnopolskiej akcji protestacyjno-strajkowej przez Radę SKE NSZZ Solidarność. Po raz kolejny członkom Rady przypomniano o konieczności podania aktualnej liczby członków. Członkowie Rady wezmą  udział we wszystkich formach protestu organizowanych przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność i o to samo apelują do struktur związku zrzeszonych w Sekcji Krajowej Energetyki.

Więcej zdjęć-kliknij tutaj

 


Wiadomość tą wyświetlono 2533 razy.