Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

 

1.W Baranowie doszło do spotkania przedstawicieli Zarządu Enea S.A. oraz doradców z przedstawicielami załogi tj. związków zawodowych. Głównym tematem spotkania była planowana prywatyzacja Enea S.A. Przedstawiono historycznie prowadzony proces prywatyzacji , aktualny stan zaawansowania   oraz planowany termin zakończenia procesu prywatyzacji. Strona związkowa zwróciła się do Zarządu o wystąpienie do właściciela o zawarcie z przedstawicielami załogi  pakietu socjalnego w procesie prywatyzacji Enea-Zarząd uczyni to.

2.Udostępnianie akcji uprawnionym osobom to następny temat przedstawiony przez przedstawicieli Zarządu Enea S.A. Przedstawiono aktualny stan procesu udostępniania akcji pracowniczych. Poinformowano ,że ponad 4500 osób złożyło reklamacje z czego ponad 100 zostało uwzględnionych. Termin zakończenia podpisywania umów udostępniania akcji pracowniczych w siedzibach Enei planowany jest na początek grudnia 2010. Strona związkowa zakwestionowała celowość wybrania BRE Banku jako prowadzącego proces zakładania rachunków inwestycyjnych. Prowizja maklerska tego banku  w przypadku  złożenia zlecenia sprzedaży akcji jest znacząco wyższa od innych biur maklerskich oraz nie we wszystkich Oddziałach istnieją biura  maklerskie tego banku.

3.Ewentualne rekompensaty za nie uznanie stażu  pracy w Operatorze do stażu akcyjnego, ubezpieczenia grupowe dla całe grupy Enea oraz  premia prywatyzacyjna dla pracowników nie mających praw do akcji. Zarząd na te temat będzie mógł rozmawiać za około 4 tygodnie. 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2812 razy.