Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj
4.10.2010 -Posiedzenie Rady SKE NSZZ Solidarność
Dodano: 11 Październik 2010r. 23:24

 

W Mikorzynie obradowała Rada Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność.

Realizując ustalenia podjęte w dniu 09.09.2010r. w czasie posiedzenia

Prezydium Rady Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „Solidarność”, członkowie Rady

SKE z poszczególnych Grup kapitałowych omówili sytuację w grupach, ze

zwróceniem szczególnej uwagi na łamanie zawartych porozumień. Przewodniczący

w swych wypowiedziach podkreślali stosowanie pozorowanego dialogu przez

Pracodawców lub całkowity jego brak. Sprowadzenie na margines dialogu

społecznego lekceważenie Związków Zawodowych oraz jednostronne dokonywanie

zmian restrukturyzacyjnych odbywa się z dużą aprobatą Ministerstwa Skarbu

Państwa. W jednej z wypowiedzi podczas Komisji Skarbu Państwa w sprawie

prywatyzacji sektora energetycznego porównano obecne działania jako terroryzm

gospodarczy narzucony jednostronnie.

W wyniku dokonanej analizy, Rada SKE podjęła decyzję o zwróceniu się po

raz kolejny do Ministra Skarbu Państwa z listą żądań, których spełnienie jest

niezbędne (z punktu widzenia bezpieczeństwa pracowników) przed rozpoczęciem

jakichkolwiek działań związanych z przekształceniami w branży elektroenergetycznej.

Określono również wstępny harmonogram działań, jakie „Solidarność” będzie

realizować w grupach kapitałowych zmierzających do skoordynowania wspólnych

działań protestacyjno-strajkowych. Przewodniczący SKE podkreślał w swych

wypowiedziach ważność wspólnych działań , jakie są niezbędne w obecnej sytuacji

mogących wypracować rozwiązania hamujące szkodliwe zmiany dla pracowników

sektora energetycznego.

Krajowy Zjazd Delegatów, który odbędzie się 21-23 października 2010r.

we Wrocławiu to kolejny punkt Posiedzenia SKE NSZZ „Solidarność”. Omówiono

cele oraz przedstawiano działania jakie powinny zmienić dotychczasową politykę

Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zobowiązując delegatów SKE do realizacji

ustalonej strategii.


Wiadomość tą wyświetlono 1971 razy.