Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj
28.09.2010 Wystąpienie do PIP w Gorzowie Wlkp.
Dodano: 30 Wrzesień 2010r. 08:43

 

Po spotkaniu w Zarządzie Regionu Gorzów na którym to było wiele uwag co do pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Gorzowie Wlkp. Kierownik Oddziału Gorzów PIP  -Ireneusz Pawlik wyraził wolę spotkania i zapoznania się z sytuacją w Enei.Do takiego spotkania doszło 28.09.2010r. Na wiele przykładów łamania prawa w ENEI PIP w Gorzowie obiecała się zająć dwoma tematami prosząc jednocześnie o wystąpienie na piśmie w tych sprawach.

Treść pisma skierowanego do PIP w Gorzowie Wlkp.:

 

Prosimy o interwencję w sprawie łamania prawa pracy przez Zarząd Enea S.A. i  Zarząd Enea Operator Sp. z o.o:

1.-27.04.2010 r. Komisja Międzyzakładowa  NSZZ Solidarność Enea zgłosiła żądanie podwyżki płac zasadniczych średnio o 300 zł na etat począwszy od kwietnia 2010 r. Dodatkowo zażądano wypłaty  1000 zł na etat  w formie jednorazowej jako rekompensatę braku przekazania odpisu z zysku za 2009  na ZFŚS. Dotychczasowe rozmowy płacowe nacechowane są złą wolą Zarządu Operatora i nie prowadzą do jakichkolwiek uzgodnień. Strona pracodawcy uchyla się od powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o powstałym sporze i tym samym stara się nam uniemożliwić prowadzenie sporu zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

2.-25.06.2010 Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność zwróciła uwagę Zarządowi Enea S.A. ,że łamane jest prawo pracy a konkretnie pracodawca nie chce udzielać zwolnień od pracy na czas niezbędny do uczestnictwa w zebraniach związkowych wybranej członkini KP Natalii Nowodyła.

W odpowiedzi jaką otrzymaliśmy pracodawca jednostronnie interpretuje zapisy ZUZP i na tej podstawie do dnia dzisiejszego odmawia  możliwości uczestnictwa w zebraniach Pani Natalii Nowodyła.

 

Zwracamy się o interwencje w w/w sprawach i spowodowanie zaprzestania łamania  prawa przez stronę pracodawców.

 

Załączniki:

-Zgłoszenie żądania z 27.04.2010 r.

-Pismo KP w sprawie Pani N. Nowodyła z 25.06.2010

-Odpowiedź Zarządu z  2 07.2010

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2821 razy.