Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

 

Sytuacja jaka panuje w Enei zmusiła Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność do    odbycia posiedzenia mimo sezonu urlopowego.Członkowie  Komisji przyjęli protokół z przedostatniego zebrania wysłuchali sprawozdania z działalności od ostatniego zebrania oraz przystąpili do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. Tematyka jaką zajmowała się Komisja :

1-Manifestacja w Poznaniu 2 lipca 2010-zapoznano się z przebiegiem oraz kosztami manifestacji. Upoważniono członków KM do przekazania podziękowań tym wszystkim ,którzy wzięli urlopy i tak licznie przyjechali do Poznania.Kosztami transportu postanowiono podzielić się solidarnie.

2-Akcja protestacyjno –strajkowa –zapoznano się bardzo arogancką odpowiedzią Zarządu Enea S.A. na petycję złożoną podczas manifestacji. Komisja postanowiła opracować pytania referendalne oraz przeprowadzić referendum strajkowe w Enea, Podjęto uchwałę upoważniającą Sekcję Krajową Energetyki NSZZ Solidarność do prowadzenia i koordynowania akcji protestacyjno-strajkowej na terenie całego kraju.

3-Prywatyzacja-zapoznano się z ogłoszeniem jakie ukazało się w „Rzeczpospolitej” dotyczącym sprzedaży pakietu większościowego akcji Enei. Podobnie jak w zeszłym roku proces prywatyzacji próbuje się przeprowadzić w sezonie letnim. Taka prywatyzacja jest jednym z protestu jaki prowadzimy.

4-Akcje pracownicze-Zarząd Enea kolejny raz złamał prawo –tym razem bez udziału reprezentantów załogi podzielił akcje pracownicze. Zapoznano się z podziałem na poszczególne grupy stażowe. Podział teki jest bardzo nie sprawiedliwy szczególnie dla pracowników z największym stażem pracy. Sprawa zostanie skierowana do prawników celem rozpatrzenia dochodzenia swoich praw przed sadami najlepiej w pozwach grupowych.

5-Zapoznano się z faktem złamania ZUZP w OD Gorzów Wlkp.(brak zwolnień od pracy dla członka władz związku) Odpowiedź otrzymana w od dyr. Olszaka  w tej sprawie wskazuje na całkowita ignorancję. KM wystosuje  kolejne pismo do Zarządu w tej sprawie, oraz skieruje sprawę do PIP w Gorzowie Wlkp. i  Poznaniu.

6-Sytuacja w spółkach zależnych-omówiono sytuację w spółkach grupy kapitałowej Enea ze szczególnym uwzględnienie uzgodnionych zasad polityki zatrudnieniowo płacowej. Ponownie wezwano Zarząd Operatora do podjęcia negocjacji w celu uzgodnienia zasad w/w zasad w Operatorze .Przypomniano wcześniejsze żądanie podwyższenia  płacy zasadniczej średnio o  300 zł.na etat.

7-Obchody 30 lecia  NSZZ Solidarność zapoznano się z programami obchodów rocznicowych. Zarząd Enea nie będzie partycypował w kosztach organizacji imprez rocznicowych..

Ucwały i stanowiska-kliknij tutajWiadomość tą wyświetlono 2677 razy.