Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

Sprzedawcy energii elektrycznej dzięki wydanemu przez Ministra Klimatu i Środowiska Rozporządzeniu zmieniającemu rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, przyznają gospodarstwom domowym jednorazowy upust. Oznacza to, że koszty za energię elektryczną w tym roku będą jeszcze niższe niż w ubiegłym.

Opublikowane 11 września 2023 roku przez rząd rozwiązanie, obniża kwotę należności za energię elektryczną gospodarstwom domowym o ponad 120 zł. Dzięki temu rachunki za energię elektryczną w  bieżącym roku będą niższe niż w 2022 roku, a gospodarstwa domowe ze średnim zużyciem otrzymają nawet jeden „darmowy” miesiąc korzystania z prądu.

– Obniżenie kwoty należności klientom z gospodarstw domowych to kolejna pomoc rządu dla polskich rodzin. Enea, jako firma odpowiedzialna społecznie, wdraża wszystkie rozwiązania prawne, które wspierają naszych Klientów, by w jak najmniejszym stopniu odczuli skutki kryzysu energetycznego. Enea wspiera rozwiązania stosowane w ramach Tarczy Solidarnościowej. Tylko w I półroczu tego roku rozpoznaliśmy blisko 1,6 mld zł z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, z którego finansowane jest zamrożenie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Dodatkowo konsekwentnie realizujemy inwestycje w modernizację i rozwój sieci dystrybucyjnej, która zapewnia bezpieczeństwo i pewność dostaw prądu do polskich domów – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Warunkiem skorzystania z obniżki będzie spełnienie jednego z określonych w rozporządzeniu warunków. Należą do nich wyrażenie zgody na komunikację drogą elektroniczną czy wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i świadczonych usług. Upust zostanie odliczony od wystawionej faktury za energię elektryczną, która obejmuje rozliczenie za rok 2023.

– Proste czynności jak choćby przejście na fakturę elektroniczną, przełożą się dla naszych Klientów na wymierną korzyść finansową jaką jest upust w wysokości jednego, średniego miesięcznego rachunku. Chcemy by proces rozliczenia gospodarstw domowych przebiegał sprawnie i jak najszybciej. Od samego początku wspieramy działania rządu mające na celu minimalizowanie skutków wzrostu cen energii elektrycznej dla Polaków, tak będzie i tym razem – powiedział Jakub Kowaleczko, wiceprezes zarządu ds. handlowych Enea S.A.

Enea zachęca także do oszczędzania energii elektrycznej. Odbiorcy energii elektrycznej, którzy od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zużyją nie więcej niż 90 proc. prądu w stosunku do zużycia od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. mogą liczyć na kolejny upust. Enea w rozliczeniach z takim odbiorcą w 2024 r. w każdym przypadku zastosuje upust. Upust wyniesie 10 proc. łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej i (w przypadku umowy kompleksowej) usługi dystrybucji energii elektrycznej, poniesionej przez odbiorcę.​


Wiadomość tą wyświetlono 1226 razy.