Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj

W Kostrzynie spotkali się członkowie Rady Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ „Solidarność” (Rada KSE)

Spotkanie rozpoczęła Msza Święta w Kościele Farnym pw. Św. Piotra i Pawła w Kostrzynie. Modliliśmy się w intencji zmarłego 20 grudnia 2022 r.  Ś.P. Piotra Adamskiego byłego Przewodniczącego KSE oraz Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Enea. Po Mszy jej uczestnicy udali się na Cmentarz Komunalny gdzie przy grobie Piotra odmówili krótką modlitwę oraz zapalili znicze.

Następnie członkowie Rady spotkali się na roboczych obradach, w których uczestniczyli zaproszeni goście-Przewodniczący Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność” Marek Mrozkowiak oraz jego Zastępca Andrzej Bąk.

Po załatwieniu spraw proceduralnych przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania:

1.Potwierdzenie uchwał przyjętych drogą elektroniczną. Zgodnie z naszym prawem związkowym uczestnicy głosowań drogą elektroniczną potwierdzili swoje głosowania w stosownym protokole.

2.Przyjecie protokołu z ostatniego zebrania Rady. Po odczytaniu i krótkiej dyskusji przyjęto protokół z posiedzenia Rady w Częstochowie 8 maja 2023 r.

3. Zespół Trójstronny Branży Energetycznej. Zebrani wysłuchali relacji z ostatniego spotkania Zespołu złożonej przez Marka Boińskiego.

4.Spotkanie z Przewodniczącym Komisji Krajowej Piotrem Dudą. Mirosław Brzuśnian zapoznał zebranych z efektami spotkania w Komisji Krajowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Sekcji zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”

5.Umowa Społeczna dla Energetyki. Omówiono zapisy Umowy oraz przewidywany termin jej podpisania. Określono też strategię związku w przypadku braku zgody pracodawców na podpisanie dokumentu.

6.Powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) Przedstawiono działania Ministerstwa Aktywów Państwowych , które mają zakończyć proces tworzenia NABE jeszcze w tym roku.

7.Sytuacja w Grupach Energetycznych. Przedstawiciele PGE,Enea, Tauron, Enearga, EON i Zaplecza przestawili sytuacje w tych podmiotach. Skupino się głównie na efektach negocjacji płacowych, przenoszenia pracowników do innych podmiotów, zawieranych umowach społecznych oraz rejestracji nowych dokumentów będących źródłem prawa pracy.

8.Sprawy różne. Dyskutowano na temat: - przepisów Unii Europejskiej implementowanych do Polskiego prawa dotyczących miedzy innymi czasu pracy kierowców, -porozumieniu z rządem oraz odmrożeniu emerytur stażowych, - medialnych publikacji dotyczących przyszłości energetyki,-pracy dyspozycji ruchu w poszczególnych grupach- reprezentacji pracodawców do negocjacji Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

9.Przyjecie stanowisk. Rada przyjęła trzy stanowiska dotyczące spraw poruszonych w sprawach różnych.

Wcześniejsze zebrania Rady KSE

Więcej zdjęć z naszego FB

Porozumienie "Solidarność" -rząd

Pogrzeb Ś.P.  P.Adamskiego

 

 

 

 

 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1380 razy.