Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

 

Około 1000 pracowników Grupy Kapitałowej Enea protestowało przed siedzibami Enea S.A. oraz Enea Operator w Poznaniu. W manifestacji uczestniczyła liczna 130 osobowa reprezentacja Energetyków z terenu działania Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp oraz Rada Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność z jej Przew. Romanem Rutkowskim na czele.

 W petycjach jakie wręczono przedstawicielom Zarządów podkreślono , że nie można kierować firmą zatrudniającą 9000 pracowników będąc w stałym konflikcie  z przedstawicielami załogi.

Pracodawcom  zarzucono:

- Prowadzenie restrukturyzacja  bez stosownych uzgodnień i  zabezpieczenia interesów pracowniczych w tych procesach (Program ENEA 2010+)

-Łamanie i kwestionowanie zawartych porozumień.

-Łamanie zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

-Łamanie ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji.

-Łamanie Kodeksu Pracy i Ustawy o związkach zawodowych,

-Utrudnianie działalności związkowej

-Złamanie Rozporządzenia MSP w sprawie szczegółowych zasad podziału akcji pracowniczych.

-Nie uzgodnienie Regulaminu Podziału akcji oraz jego  jednostronne przyjęcie.

-Brak woli stworzenia funduszu prywatyzacyjnego dla pracowników nie mających praw do akcji.

-Dalsza prywatyzacja (przepaństwowienie)

-Brak chęci podzielenia się z załogą bardzo dobrymi wynikami finansowymi GK Enea . Jednocześnie przyznawanie członkom Zarządów  bardzo dużych nagród finansowych za bardzo dobre wyniki finansowe wypracowane przez całą załogę .

-Unikanie kontaktów ze stroną społeczną.

-Brak ładu korporacyjnego.

-Nie uznawanie sporów zbiorowych poprzez kwestionowanie zgłoszonych żądań.

Podkreślono ,że dalsze takie działania Zarządów  doprowadzą do strajku generalnego w GK Enea.

Treść petycji-kliknij tutaj

Zdjęcia z manifestacji-Menu-Galeria zdjęć-Pikiety,manifestacje strajki.

Wideo z Manifestacji-Menu-Pliki wideo-2.07.2010-Manifestacja Poznań.

 

 

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 3502 razy.