Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj

Enea otrzymała od Skarbu Państwa ofertę nabycia pakietu 21 mln 962 tys. 189 akcji Bogdanki po cenie 45 zł za akcję, czyli łącznie ok. 988,3 mln zł — podała Enea.

Transakcja była zapowiadana już w czerwcu, jednak nie znaliśmy kwot. To bardzo hojna oferta ze strony państwa, bo w poniedziałek przed południem można było kupić akcje Bogdanki po ok. 34 zł za sztukę. Inwestorzy zareagowali błyskawicznie, a kurs Bogdanki wystrzelił.

Jak podała Enea, w treści oferty Minister Aktywów Państwowych poinformował, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, iż nie istnieje obowiązek zgłoszenia i uzyskania zgody Prezesa UOKiK na przeprowadzenie transakcji.

Enea podała, że zapozna się z otrzymaną ofertą, a jej ewentualna akceptacja będzie uzależniona od pozyskania przez spółkę niezbędnych zgód korporacyjnych.

Cena za pakiet akcji Bogdanki stanowiący własność Enei zostanie uregulowana w formie skarbowych papierów wartościowych przekazanych za pośrednictwem Funduszu Reprywatyzacji.

Bogdanka w tym roku planuje wydobyć 7 mln ton węgla, choć jej moce produkcyjne sięgają nawet 11 mln ton. Jak pisaliśmy w Business Insider Polska, najefektywniejsza polska kopalnia węgla kamiennego szuka szans w Ukrainie.

Bogdanka na koniec 2022 r. miała 16,5 proc. udziału w rynku węgla kamiennego i 21,7 proc. udziału w rynku węgla energetycznego w Polsce oraz 27,1 proc. w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.

Od października 2015 r. Bogdanka należy do grupy kapitałowej Enea. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,45 mld zł w 2022 r.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. W czerwcu 2022 r. Enea podała, że podpisała ze Skarbem Państwa list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez Skarb Państwa 21 mln 962 tys. 189 akcji Bogdanki, stanowiących 64,57 proc. akcji w kapitale zakładowym. List intencyjny obowiązuje do 31 grudnia 2023 r. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin deklarował po podpisaniu listu, że intencją rządu jest, by Bogdanka pozostała spółką giełdową.

Źródło-businessinsider.com.pl

Więcej w tym temacie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 746 razy.