Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

4 sierpnia 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy budżetowej na 2023 r. – poinformowała kancelaria prezydenta. Dodano, że prezydent podpisał także nowelizację ustawy okołobudżetowej. Nowelizacje zabezpieczają fundusze m.in. na podniesienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na nagrody dla pracowników państwowej sfery budżetowej, czyli rozwiązania, które wcześniej znalazły się w porozumieniu podpisanym przez rząd i Solidarność.

Nowelizacja budżetu zwiększa limit wydatków państwa w tym roku do nie więcej niż 693,4 mld zł (wcześniej było to 672,5 mld zł), dochody budżetu zostały zwiększone do 601,4 mld zł (poprzednio było to 604,5 mld zł), zaś deficyt budżetu państwa został ustalony na maksymalnie 92 mld zł (poprzednio - 68 mld zł).

W budżecie założono, że stopa bezrobocia wyniesie 5,5 proc. na koniec roku (pierwotnie zakładano 5,4 proc.), a przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniesie 7104 zł.

Kancelaria podała także, że prezydent Andrzej Duda podpisał również nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej.

„Ustawa stwarza podstawy do wydatkowania środków budżetu państwa na cele wskazane w zmienianych ustawach oraz wynikające z nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2023. Zmiany dotyczą m.in. odmrożenia od 1 lipca 2023 roku podstaw naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszy socjalnych w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2023, a także wprowadzenia regulacji umożliwiającej wypłatę: jednorazowej nagrody specjalnej pracownikom państwowej sfery budżetowej za szczególne zaangażowanie w pracy w roku 2023, jednorazowej nagrody specjalnej nauczycielom z okazji 250. rocznicy utworzenia Komitetu Edukacji Narodowej, jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia sędziom, w tym oraz sędziom Trybunału Konstytucyjnego, asesorom sądowym, oraz referendarzom sądowym” – podano w komunikacie kancelarii prezydenta.

Obie ustawy – budżetowa i okołobudżetowa – wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 Od 1 lipca 2023 wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniesie  1914,34 zł.  Do lipca odpis wynosił 1662,97 zł.)

Źródło-TYSOL.PL

7.06.2023 Porozumienie Rząd-Solidarność

 

 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 793 razy.