Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj

Podobnie jak w maju, w czerwcu odnotowano w Polsce spadki w zużyciu i produkcji energii elektrycznej. W czerwcu, po raz pierwszy w strukturze produkcji udział elektrowni węglowych wyniósł poniżej 40 proc. Największy procentowy wzrost należał do instalacji spalających biomasę, a największy spadek zanotowały elektrownie wiatrowe.

Jak wynika z danych platformy ENTSO-E, w czerwcu 2023 r. zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce osiągnęło poziom 12,62 TWh, co w porównaniu z majem br. (12,92 TWh), oznacza spadek o 2,3 proc. W stosunku do czerwca 2022 r., to także spadek – o 6,7 proc. 

Zestawiając czerwiec z majem 2023 r. zanotowano spadek produkcji krajowej o 6,9 proc. do poziomu 11,11 TWh (z 11,93 TWh). W stosunku do czerwca 2022 r. (12,66 TWh), to również spadek – o 12,3 proc.

Czerwiec br. zamknął się także ujemnym saldem w wymianie transgranicznej (eksport energii elektrycznej), które w wartości bezwzględnej, osiągnęło zdecydowanie mniejszą wartość niż w maju: -11,97 GWh. W czerwcu 2022 r. było ono dodatnie osiągając wartość 42,52 GWh. 

Porównując dane z czerwca i maja br. widać, że jedynie elektrownie na węgiel brunatny, gazowe i spalające biomasę odnotowały wzrosty produkcji energii elektrycznej. Szczególnie znaczący jest wzrost w odniesieniu do instalacji biomasowych – aż o 81,7 proc. Dla elektrowni na węgiel brunatny i gazowych wzrosty wyniosły odpowiednio: 2,5 proc. i 11,9 proc.

Pozostałe elektrownie zaliczyły spadki:
- wiatrowe o 37,1 proc. (z 1,42 TWh do 0,89 TWh), 
- wodne o 35,3 proc. (ze 190,4 GWh do 123,3 GWh),
- na węgiel kamienny – o 8,7 proc. (z 4,82 TWh do 4,40 TWh),
- olejowe o 9,5 proc. (ze 171,9 GWh do 155,6 GWh), 
- szczytowo-pompowe o 2,2 proc. (ze 133,0 GWh do 130,1 GWh), 
- fotowoltaiczne o 0,6 proc. (z 1,88 TWh do 1,87 TWh).Z zestawienia danych z czerwca br. z analogicznym okresem 2022 r. widać, że jedynie elektrownie spalające węgiel kamienny i brunatny oraz elektrownie wiatrowe odnotowały spadki odpowiednio o 21,9 proc., 28,1 proc. i 5,1 proc. 

Pozostałe zaliczyły wzrosty:  
- fotowoltaiczne o 40,3 proc.,
- szczytowo-pompowe o 24,8 proc.,
- wodne o 24,1 proc.,
- olejowe o 18,4 proc., 
- gazowe o 10,0 proc.,
- biomasowe o 3,6 proc.W strukturze produkcji (czerwiec do maja 2023 r.), w kontekście udziałów poszczególnych źródeł, należy przede wszystkim wskazać elektrownie węglowe, które odnotowały wprawdzie niewielki spadek (o 0,8 proc.), ale do poziomu poniżej 40 proc. (39,61 proc.).

Największy procentowy wzrost udziałów zanotowały elektrownie na węgiel brunatny (o 2,02 proc.). 
Warte podkreślenia jest, że udziały instalacji biomasowych wzrosły z 0,82 proc. w maju do 1,60 w czerwcu i jest to najlepszy wynik od października 2020 r. (1,67 proc.). 

Największy spadek (o 3,86 proc.) zanotowały elektrownie wiatrowe (z 11,89 proc. do 8,03 proc.). 

Udział produkcji własnej netto w łącznej strukturze produkcji w czerwcu w stosunku do maja br. zanotował znaczący spadek z 92,34 proc. do 88,05 proc.

Źródło-CIRE.PL

Raport z kwietnia 2023

 


Wiadomość tą wyświetlono 726 razy.