Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzono w Polsce od 16 maja 2022 r. z dniem 1 lipca 2023 został odwołany. Wcześniej obowiązywał stan epidemii.

W uzasadnieniu wskazano, że podjęcie decyzji o odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego umotywowane jest wnioskiem Głównego Inspektora Sanitarnego w tej sprawie. GIS zwrócił w nim uwagę m.in. na spadek liczby diagnozowanych zakażeń SARS-CoV-2, a także odnotowywanych zgonów i hospitalizacji.

Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego od 30 kwietnia br. zniesiony został obowiązek noszenia maseczek w aptekach. Nadal, na mocy tego rozporządzenia, do 30 czerwca, konieczne było zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza.

Informacja do pracowników ze strony Enea:

Z dniem 1 lipca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wiąże się to koniecznością wykonania przez pracowników, którym okres zdolności do pracy upłynął między 14.03.2020 r. a 30.06.2023 r. badań okresowych. Okres przejściowy, w którym należy wykonać badania to 180 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego. Wszystkie skierowania na badania okresowe, których termin zdolności do pracy już minął zostały dzisiaj wygenerowane.

Przełożonych prosimy o sprawdzenie Listy zadań w Portalu pracownika, zakładka Skierowania na badania i wydrukowanie (w 3 egzemplarzach - dla pracownika, placówki medycznej i kadr) oraz przekazanie pracownikom skierowań.

Możliwe jest pojawienie się skierowania dla pracowników, którzy są w trakcie wykonywania badań lub w ostatnim czasie je wykonali, a orzeczenie lekarskie nie dotarło jeszcze do Kadr, w takim przypadku prosimy o kontakt z Kadrami.

Przypominamy, że w ramach umowy na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy z PZU Zdrowie wszyscy pracownicy mają możliwość wykonania morfologii krwi i badania ogólnego moczu przy badaniach okresowych.

Ważna informacja także dla pracowników z orzeczeniami o niepełnosprawności lub jej stopniu.

Orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których okres ważności upłynąłby:

·         do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,

·         w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,

·         w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia, który poprzedzi wejście w życie tych przepisów (wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw) zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

Powyższe dotyczy również orzeczeń o niepełnosprawności dzieci pracowników GK Enea. Chcąc wnioskować o świadczenie socjalne dedykowane dzieciom z niepełnosprawnościami, należy pamiętać, aby przekazać do Biura Świadczeń Socjalnych we właściwym obszarze socjalnym ważne orzeczenie o niepełnosprawności.

Źródło-Intranet Enea


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 501 razy.