Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

W Zakopanem spotkali się Delegaci reprezentujący 61 997 członków NSZZ Solidarność zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Górnictwa i Energetyki (KSGE) . Na ogólną liczbę Delegatów 73 w zjeździe uczestniczyło 63. Głównym celem zjazdu był wybór władz Sekretariatu na kadencję 2023-2028 r.

W Zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście miedzy innymi: Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, były Przewodniczący KSGiE Kazimierz Grajcarek, V-ce minister Ministerstwa Aktywów Państwowych- Marek Wesoły, V-ce minister Ministerstwa Klimatu i Ochrony Środowiska Piotr Dziadzio, Prezesi Grup Energetycznych: PGE Wojciech Dąbrowski, Enea Paweł Majewski, Tauron Paweł Szczeszek, Energa Krzysztof Nowicki.

Minutą ciszy zebrani uczcili Tych, Którzy w minionej kadencji Odeszli na „wieczną szychtę” Po przyjęciu uchwał porządkowych i wyborze komisji zjazdowych przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania:

1.Wysłuchano sprawozdania z przeprowadzonych wyborów w Sekcjach zrzeszonych w KSGiE.

2. Przewodniczący KSGiE Jarosław Grzesik przedstawił sprawozdanie z mijającej kadencji. Sprawozdanie przedstawiła też Komisja Rewizyjna.

3.Wybory władz na nową kadencję:

 -Delegaci w tajnych wyborach funkcję Przewodniczącego KSGiE  ponownie powierzyli Jarosławowi Grzesikowi z Kopalni Węgla Kamiennego „BOBREK”.

-Wybory Rady KSGiE. Do 25 osobowej Rady weszło 8 Przewodniczący Sekcji Branżowych, pozostałych 16 członków wybrano spośród delegatów. Do Rady z Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” (KSE) weszli: Andrzejewski Stanisław, Grzybowski Bogdan, Nawrocki Krzysztof.

-Do 5 osobowej Komisji Rewizyjnej wybrano między innymi Roberta Jusisa z KSE.

W przerwach pomiędzy poszczególnymi wyborami zaproszeni goście zabierali głos. Przewodniczący Piotr Duda w szczegółach przedstawił najważniejsze wydarzenia jakimi zajmował się związek w minionej kadencji. Szczegółowo omówił porozumienie z rządem z czerwca 2023 r.

Zjazd przyjął stanowiska, które głównie dotyczyły polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz jej zgubnych skutków dla Polskiej Gospodarki.

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy.

Relacja TYSOL.PL

Stanowisko nr 3

Wybory KSGiE kadencja 2018-2023

Więcej zdjęć z naszego FB


Wiadomość tą wyświetlono 823 razy.