Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

Enea przypomina, że 30 czerwca 2023  mija termin składania oświadczeń w sprawie gwarantowanej w 2023 r. ceny energii elektrycznej, zgodnie z limitami przyjętymi w programie Rządowej Tarczy Solidarnościowej. W tygodniu od 26 do 30 czerwca Biura Obsługi Klienta Enei w największych miastach będą czynne do godziny 19:00, a w piątek nawet do 21:00. Enea jednocześnie zachęca do przesyłania oświadczeń elektronicznie

Wydłużone godziny pracy dotyczą Biur Obsługi Klienta Enei w Poznaniu przy ul. Polnej 60, Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 74, Bydgoszczy przy ul. Warmińskiego 6, Gorzowie przy ul. Walczaka 37, Zielonej Górze przy ul. Prostej 15 i w Pile przy al. Poznańskiej 34.

Enea przyjmuje oświadczenia od uprawnionych klientów do 30 czerwca 2023 roku włącznie.

Do grona klientów uprawnionych, którym przysługuje podwyższony limit zaliczają się gospodarstwa domowe, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnościami, posiadacze Karty Dużej Rodziny i rolnicy.

Oświadczenia złożyć powinny także osoby budujące dom, który ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej. Konieczność złożenia oświadczeń dotyczy także działek w rodzinnym ogrodzie działkowym, które mają zamrożone ceny do limitu 250 kWh.

W przypadku podstawowego limitu zużycia energii do 2 000 kWh nie trzeba składać żadnych oświadczeń. Sprzedawca energii sam dokona właściwego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby, którym przysługuje podwyższony limit powinny złożyć stosowne oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia u swojego sprzedawcy energii elektrycznej.
 

Limity ustawowe zużycia energii [kWh rocznie], dla których ceny energii są zamrożone w 2023 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wynoszą:

  • 2 600 kWh dla gospodarstw domowych z osobami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności
  • 3 000 kWh dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny
  • 3 000 kWh dla gospodarstw rolnych
  • 250 kWh na działkę, dla działek w rodzinnych ogródkach działkowych
  • 2 000 kWh rocznie - dla odbiorców uprawnionych w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Odbiorca uprawniony do zwiększonego limitu kWh może złożyć wymagane Oświadczenie wraz z kompletem dokumentów osobiście w Biurze Obsługi Klienta (nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja wizyty) lub przesłać drogą pocztową na adres korespondencyjny Enei wskazany na fakturze. Enea zachęca do przesyłania Oświadczeń elektronicznie – dokument  wymaga wtedy podpisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym (certyfikatem podpisu osobistego z e-dowodu), a przesłany może być poprzez eBOK, ePUAP lub na adres e-mail: ustawa@enea.pl.

Źródło-CIRE.PL


Wiadomość tą wyświetlono 751 razy.