Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

 

W Sulęcinie na comiesięcznym zebraniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania , wysłuchaniu sprawozdania z działalności , przyjęciu dwóch nowych członków naszej organizacji przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania.

Główne tematy poruszane podczas zebrania:

-Akcja protestacyjno-strajkowa- omówiono stan przygotowań do manifestacji w Poznaniu 2 lipca 2010.Przed manifestacją odbędą się otwarte spotkań z załogą GK Enea.Za organizację spotkań odpowiedzialni są Przewodniczący Komisji Wydziałowych.

-Restrukturyzacja GK Enea-zebrani z dezaprobatą przyjęli działania Zarządu Enea S.A.

Prowadzona jest restrukturyzacja bez stosownych uzgodnień i zabezpieczenia interesów pracowniczych w tych procesach.

-Budżety związkowe-przyjęto do wiadomości materiał otrzymany od Enea Operatora.

Postanowiono wystąpić do innych podmiotów GK Enea z pytaniem dotyczącym zabezpieczenia środków finansowych na budżety związkowe.

-Łamanie prawa pracy-W związku z odmową zwalniania na posiedzenia KP –kol. N. Nowodyła wystosowano protest do Enea S.A. wskazujący na łamanie zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. W przypadku dalszego łamania prawa pracy będziemy zmuszeni o tym fakcie powiadomić odpowiednie organy.

-Akcje pracownicze-omówiono przebieg rokowań nad uzgodnieniem regulaminu podziału akcji pracowniczych. Niestety pracodawca dalej upiera się nad swoja wersją podziału akcji i w związku z tym niczego nie uzgodniono.

-Imprezy organizowane przez związek. Omówiono przygotowania do obchodów XXX-lecia związku-16-17.09.2010 WZD Zdroisku i 11-12.09.2010 spotkanie członków w Pogorzelicy.

17.09.2010-WZD ZR Gorzów Wlkp w EC Gorzów oraz Bal Solidarności. Wycieczka zagraniczna-Tunezja 30.09-7.10.2010,Turniej Solidarności w piłce nożnej –XVIII edycja-Zdroisk-28.08.2010.

-Udzielono jednej zapomogi losowej członkowi naszej organizacji.

Po zakończeniu zabrania KP członkowie Prezydium spotkali się  z załogą Rejonu Dystrybucji Sulęcin.

 

 

 

 

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2983 razy.