Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj

W Przyłęsku  na kolejnym w nowej kadencji zebraniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” Enea Gorzów Wielkopolski (KPG).

Tematyka obrad

1.Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania. Odczytano i przyjęto protokół z 14 kwietnia 2023 r. z zebrania w Pałacyku Biskupim.

2.Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi Naszej Organizacji przyjęto kolejne 6 osób.

3.Sprawozdanie z działalności od ostatniego spotkania. Krzysztof Gonerski zrelacjonował najważniejsze wydarzenia od 14 kwietnia 2023 r.

5.Relacja z przebiegu Wyborczych Zjazdów Delegatów Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” oraz Zarządu Regionu Gorzów NSZZ „Solidarność”. Zebrani zapoznali się z rozstrzygnięciami wyborczymi jakie zapadły na Zjazdach Delegatów.

6.Wspólna Działalność Socjalna. Dyskutowano nad możliwościami doszczegółowienia zasad dotyczących organizowanych wyjazdów oraz imprez okolicznościowych.

7.Porozumienie z rządem – Solidarność. Zebrani zapoznali się z najważniejszymi zapisami porozumienia, szczególnie tymi dotyczącymi bezpośrednio nas ( zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwiększenie kwoty składek związkowych od, których nie będzie naliczany podatek)

8.Sytuacja w Spółkach Grupy Kapitałowej Enea. Temat ten będzie szeroko omawiany podczas posiedzenia Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Enea.( po spotkaniu KPG)

9.Sprawy różne. Tematy zgłoszone przez członkó KPG : -Negocjacje płacowe na drugie półrocze 2023 r.-zwrot opłaty za wymianę terminowych prawa jazdy co 5 lat, Przyszłość Ośrodka Szkoleniowego w Zdroisku. Obchody Dnia Energetyka.

Po zakończeniu zebrania członkowie KPG uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Enea.

Wcześniejsze zebrania KPG

Więcej zdjęć na FB

 

 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1201 razy.