Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 27 Wrzesień 2023r.
Drukuj

Nowoczesna łączność LTE450 wpłynie na poprawę niezawodności sieci elektroenergetycznej, zwiększy jej bezpieczeństwo oraz skróci czas lokalizowania i usuwania awarii występujących w sieci średniego i niskiego napięcia, a w związku z tym, w znaczącym stopniu przyczyni się do pewniejszych dostaw energii do odbiorców. Co jeszcze warto wiedzieć o realizowanym obecnie projekcie łączności dedykowanej branży energetycznej:

-LTE 450 to rodzaj bezprzewodowej sieci komunikacyjnej opartej na częstotliwości 450 MHz. Co ważniejsze, jest to pasmo sieciowe oferujące szeroki zasięg, głęboką penetrację sygnału, duże prędkości oraz bezpieczne i niezawodne połączenie. Dzięki temu jego wdrożenie i użytkowanie jest opłacalne, a jego duża elastyczność pomaga zapewnić przyszłość systemów. W dobie sieci komórkowych 2G i 3G GSM częstotliwość 450 MHz była zarezerwowana dla łączności alarmowej. Teraz, gdy przeszliśmy na 4G i 5G, a sieci 2G są wycofywane, częstotliwość 450 MHz można wykorzystać na potrzeby sektora elektroenergetycznego do łączności specjalnej.

-W Polsce liderem rozwoju LTE450 jest PGE Polska Grupa Energetyczna.

-Za realizację Programu LTE450 odpowiada spółka PGE Systemy, zajmująca się obsługą teleinformatyczną Grupy PGE. W sierpniu 2018 roku, wkrótce po otrzymaniu koncesji na częstotliwość 450 MHz, rozpoczęła prace przygotowawcze do budowy sieci łączności dla energetyki. Od tego czasu wykonano działania w obszarach technicznych i finansowych, które umożliwiły opracowanie modelu biznesowo – technicznego na wdrożenie LTE450.

-Budowana sieć łączności LTE450 jest także integralną częścią realizowanego w PGE Dystrybucja projektu Liczników Zdalnego Odczytu, w ramach, którego do roku 2030 u wszystkich odbiorców spółki zainstalowane zostaną nowoczesne liczniki energii elektrycznej umożliwiające m.in. zdalny odczyt danych pomiarowych. Odbiorcy zyskają możliwość bieżącego dostępu do informacji na temat zużycia energii i obliczonych według niego opłat. Niezawodna i bezpieczna sieć łączności jest również niezbędna do budowania nowoczesnej energetyki, wymagającej m.in. integracji odnawialnych źródeł energii, bilansowania, czy rozwoju klastrów energii.

-Obecnie wykorzystywane w energetyce systemy wąskopasmowe mają niewystarczającą przepustowość oraz pojemność, szczególnie w kontekście rosnącej liczby instalowanych urządzeń inteligentnych, a korzystanie z usług komercyjnych nie zapewnia właściwej ochrony pod kątem cyberbezpieczeństwa oraz niezawodności w sytuacjach awaryjnych.

-Dedykowany system łączności bezprzewodowej LTE450 umożliwi realizację wszystkich wymaganych przez sektor energetyczny usług łączności (w tym także coraz bardziej niezbędnej szerokopasmowej transmisji danych z uwagi na wzrastającą liczbę urządzeń inteligentnych). Budowa wielousługowego systemu LTE450 ma na celu sprostanie ograniczeniom w dotychczas stosowanych rozwiązaniach.

-Dzięki tej inwestycji Polska stanie się kolejnym, po m.in. Danii, Szwecji, Norwegii i Węgrach, europejskim krajem wykorzystującym taką technologię łączności do zarządzania siecią energetyczną. Na świecie działa 450 MHz Alliance, która jest organizacją zrzeszającą operatorów sieci 450 MHz oraz dostawców sprzętu telekomunikacyjnego dla tego pasma radiowego.

-W wygranych dwóch przetargach publicznych dostawcą urządzeń pracujących w technologii LTE450 dla Grupy PGE jest firma Ericsson. W ramach podpisanych umów firma Ericsson będzie odpowiedzialna za dostarczenie i wdrożenie wszystkich komponentów centralnych CORE dla nowopowstającej sieci LTE450 oraz urządzeń radiowych RAN.

-Produkcyjne usługi łączności w technologii LTE450 mają być uruchomione w połowie 2024 roku.

Żródło-CIRE.PL

 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 604 razy.