Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj

Enea tylko za pierwszy kwartał 2023 roku przekaże na wsparcie klientów blisko miliard złotych do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, z którego finansowane jest zamrożenie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Enea przypomina, że 30 czerwca mija termin składania oświadczeń w sprawie gwarantowanej w 2023 r. ceny energii elektrycznej, zgodnie z limitami przyjętymi w programie Rządowej Tarczy Solidarnościowej

"Enea, jako firma odpowiedzialna społecznie, wdrożyła Rządową Tarczę Solidarnościową. Wszystko po to, by nasi Klienci w jak najmniejszym stopniu odczuli skutki kryzysu energetycznego. Tylko za pierwszy kwartał 2023 r. Enea przekaże na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, z którego finansowane jest zamrożenie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, blisko 1 mld zł" –  powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Do grona klientów uprawnionych, którym przysługuje podwyższony limit zaliczają się gospodarstwa domowe, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnościami, posiadacze Karty Dużej Rodziny i rolnicy. Oświadczenia złożyć powinny także osoby budujące dom, który ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej. Konieczność złożenia oświadczeń dotyczy także działek w rodzinnym ogrodzie działkowym, które mają zamrożone ceny do limitu 250 kWh.

W przypadku podstawowego limitu zużycia energii do 2 000 kWh nie trzeba składać żadnych oświadczeń. Sprzedawca energii sam dokona właściwego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby, którym przysługuje podwyższony limit powinny złożyć stosowne oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia u swojego sprzedawcy energii elektrycznej. Należy to zrobić jak najszybciej, nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Limity ustawowe zużycia energii [kWh rocznie], dla których ceny energii są zamrożone w 2023 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wynoszą:

  • 2 000 kWh dla odbiorców z grup taryfowych G (nie składają oświadczeń)
  • 2 600 kWh dla gospodarstw domowych z osobami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności
  • 3 000 kWh dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny
  • 3 000 kWh dla gospodarstw rolnych
  • 250 kWh na działkę, dla działek w rodzinnych ogródkach działkowych
  • 2 000 kWh rocznie - dla odbiorców uprawnionych w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Odbiorca uprawniony do zwiększonego limitu kWh może złożyć wymagane Oświadczenie wraz z kompletem dokumentów osobiście w Biurze Obsługi Klienta (nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja wizyty) lub przesłać drogą pocztową na adres korespondencyjny Enei wskazany na fakturze. Enea zachęca do przesyłania Oświadczeń elektronicznie – dokument  wymaga wtedy podpisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym (certyfikatem podpisu osobistego z e-dowodu), a przesłany może być poprzez eBOK, ePUAP lub na adres e-mail: ustawa@enea.pl.

Enea zachęca także do oszczędzania energii elektrycznej. Odbiorcy energii elektrycznej, którzy od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zużyją nie więcej niż 90% prądu w stosunku do zużycia od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. mogą liczyć na zniżkę. Enea w rozliczeniach z takim odbiorcą w 2024 r. zastosuje upust. Upust wyniesie 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej i (w przypadku umowy kompleksowej) usługi dystrybucji energii elektrycznej, poniesionej przez odbiorcę.

Źródło-CIRE.PL

 

 

 

 

 

 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 857 razy.