Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

 

W Mikorzynie koło Konina na pierwszym w nowej kadencji posiedzeniu spotkali się członkowie Rady Sekcji Krajowej Energetyki  NSZZ Solidarność. Rada ukonstytuowała się i na wniosek Przew. SKE Romana Rutkowskiego wybrała 11 osobowe Prezydium. Z Enei w prezydium znaleźli się Tadeusz Dachowski- zastępca przewodniczącego oraz Marek Szarata –sekretarz. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Tadeusz Mikłosz z Enei.

Wybrano osoby do zespołu trójstronnego branży energetycznej: B.Stefaniak -R.Rutkowski, T. Dachowski. Wytypowano osoby które będą ubiegały się o członkowstwo w Radzie Sekretariatu Górnictwa i Energetyki :-R.Rutkowski, W.Remiasz, P.Podgórski, E.Myszka.

Inne tematy jakimi zajmowali się członkowie rady:

1- Napięta sytuacja w branży-Rada SKE będzie koordynowała akcje protestacyjno-strajkowe w poszczególnych grupach. Planowane akcje: -8 godz. Strajk kroczący w Enerdze, pikieta we Wrocławiu, Manifestacja w Poznaniu.

2-Strona internetowa SKE- istnieje potrzeba zaktualizowania strony oraz wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przesyłanie informacji na stronę do osoby zajmującej się administracją.

Temat ten po rozpoznaniu kosztów z tym związanych zostanie przedstawiony na następnym posiedzeniu Rady.

3-Doradztwo prawne dla członków Rady SKE –istnieje potrzeba rozszerzenia tej działalności w tym celu zwiększono składki na SKE. Koszty z tym związane są tak wysokie ,że postanowiono występować o opinie prawne w wyjątkowych sytuacjach, resztę spraw w miarę potrzeb trzeba załatwiać poprzez prawników SGiE.

4-Biuro SKE- księgowość i finanse związku będą znajdować się w SGiE,  natomiast biuro Przew. prawdopodobnie w Koninie. Szczegółowe informacje w tym temacie wraz z kosztami zostaną przedstawione na następnym posiedzeniu Rady.

5-Sztandar SKE- opiekę nad Sztandarem oraz wystawianie pocztu na uroczystości zlecono energetykom z Wrocławia.

6-Ustalono termin następnego posiedzenia Rady SKE-1 lipiec 2010 na terenie Enei.

 Więcej zdjęć-Galeria zdjęć-Sekcja Krajowa Energetyki.

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2835 razy.