Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

27 kwietnia 2023 r. w Warszawie odbyła się kolejna tura rozmów dotycząca umowy społecznej dla pracowników energetyki. Ze strony Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „ Solidarność” w spotkaniu uczestniczyli: Marek Boiński, Bogdan Kieleczawa, Krzysztof Marzec, Stanisław Andrzejewski oraz Mirosław Brzuśnian. Obrady prowadzili współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego: ze Strony Pracodawców Ryszard Wasiłek (PGE), ze Strony Społecznej Krzysztof Kisielewski
(Forum),
w obecności Dyrektora z MAP-u Marcina Izdebskiego. W obradach uczestniczyli doradcy Strony Społecznej: Kazimierz Nędza, Piotr Skalmierski. Stronę pracodawców na spotkaniu reprezentowali przedstawiciele wszystkich Grup Energetycznych oprócz Energa. Uczestnicy spotkania podziękowali Prezesowi Ryszardowi Wasiłkowi za pracę w zespole, w związku z planowanym  odejściem na zasłużoną emeryturę.

W trakcie obrad poruszono następujące kwestie:

Pracodawcy podkreślali odrębność związaną z elektrociepłowniami i zabezpieczeniami podobnymi do tych, które wynikają z Umowy Społecznej NABE, ale niekoniecznie  dotyczą  pozostałych  Grup.

Dyrektor Marcin Izdebski omówił problematykę Elektrociepłowni. W całym kraju jest 125 Elektrociepłowni, w tym najwięcej w województwie śląskim 29, zatrudnionych w nich jest 1700 pracowników. W dalszej kolejności  to województwo łódzkie z 1100 pracownikami, średnio w każdej z Elektrociepłowni pracuje 70 pracowników i proces odejścia od węgla na rzecz innych nośników jest już zaangażowany, szczególnie na gaz  i będzie w najbliższym czasie postępował.

Strona Społeczna podkreśliła, że nie da się po raz kolejny poróżnić i nie zgadza się z takimi praktykami stosowanymi przez Pracodawców. Bezwzględnym warunkiem umowy społecznej ma być kwestia indywidualnych zabezpieczeń stosunku pracy, zgodnie z tymi zapisami, które zostały zastosowane w par. 5  Umowy społecznej NABE, inne kwestie bedą tematem stosownych uzgodnień.

Strona Pracodawców powołując się na brak znajomości Umowy społecznej NABE u części swoich przedstawicieli (nie brali udziału we wcześniejszych negocjacjach) poprosiła o kolejne spotkanie. Podniosła też  potrzebę dokładnych wyliczeń. Na pytania kogo ma objąć umowa, Strona Społeczna przedstawiła, że wszystkich pracowników w spółkach poszczególnych Grup oraz PGNiG Termika.  Strony  ustaliły, że  kolejna tura negocjacji odbędzie się w dniach 24-25 maja w Warszawie.

W sprawach różnych, na nasze pytanie, czy w Ministerstwo Aktywów Państwowych pracuje się nad dalszymi zmianami w sektorze energetycznym,  Dyrektor Marcin Izdebski zaprzeczył. Kolejne pytanie dotyczyło wdrożenia projektu rozwiązań emerytalnych wynikających z Umowy społecznej NABE. Dyrektor Marcin Izdebski oświadczył, że  w maju ma być podjęta ostateczna decyzja na KPRM.

Więcej o umowie społecznej

 

       

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1436 razy.