Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

W Zakopanem na jubileuszowym 40 Zjeździe Delegatów spotkali się energetycy z całego kraju by wybrać władze Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ Solidarność (KSE) na kadencję 2023-2028. Gościem Zjazdu był Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Jarosław Grzesik.

Zjazd rozpoczęło wprowadzenie Sztandaru KSE oraz odśpiewanie Hymnu Solidarności.  Minuta ciszy oraz krótka modlitwa za wszystkich zmarłych w minionej kadencji Członków NSZZ Solidarność to kolejny punkt zjazdu.

Następnie zebrani wysłuchali sprawozdania  z działalności Rady KSE w kadencji 2028-2023 złożonego Przewodniczącego Marka Boińskiego i Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Barbary Wiśniewskiej Bodzioch. Krótka dyskusja nad sprawozdaniami oraz  przyjęcie uchwał porządkowych poprzedziło główny cel zjazdu czyli wybór władz związku na nową kadencję.

60 Delegatów KSE reprezentujących 13 483 członków NSZZ Solidarność w tajnych wyborach wybierało nowe władze. Wśród Delegatów było dwóch przedstawicieli Naszej Organizacji: Krzysztof Gonerski i Mariusz Kępiszak.

Na Przewodniczącego Sekcji wystartowało trzech kandydatów : Marek Boiński (ENEA) Krzysztof Marzec (PGE) i Mirosław Brzyśnian (TAURON). W trzeciej turze wyborów Przewodniczącym KSE został wybrany  Mirosław Brzuśnian Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Tauron.

Pozostałe wybory:

1.Wybory Rady KSE - Delegaci wybrali 42 osobową Radę KSE. Wcześniej podjęto uchwałę porządkową , która umożliwiła zwiększenie liczebności  Rady. Członkami Rady KSE zostali wybrani miedzy innymi przedstawiciele Międzyzakładowej Organizacji Związkowej  NSZZ Solidarność Enea: Krzysztof Nawrocki (Szczecin), Ryszard Gunther  (Szczecin), Krzysztof Gonerski (Gorzów Wlkp), Skiba Grzegorz (Bydgoszcz) Grzegorz Wiśniewski (Bydgoszcz), Robert Jusis (Zielona Góra), Marek Boiński (Poznań), Karolina Borowczak (Poznań), Andrzej Płócienniczak (Poznań), Łukasz Duszak (Poznań)

Prezydium Rady KSE zgodnie z decyzją delegatów ukonstytuuje się na najbliższym posiedzeniu Rady , które musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni.

2.Wybory Komisji Rewizyjnej (KR). Zebrani wybrali 5 osobową KR, która po ukonstytuowaniu się wybrała Barbarę Wiśniewską Bodzioch z Taurona na jej Przewodniczącą. Do KR z Enei  wybrano Edwarda Pachołka z Zielonej Góry.

3.Wybory Delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki . Wybrano 14 delegatów 4 wywodzi się z Solidarności Enea: Krzysztof Nawrocki (Szczecin), Krzysztof Gonerski (Gorzów Wielkopolski), Robert Jusis (Zielona Góra), Marek Boiński (Poznań).

Delegaci przyjęli trzy uchwały. Pierwsza dotyczyła zmian do Regulaminu KSE (głosowanie elektroniczne) , druga składki członkowskiej, a trzecia kontynuacji członkostwa w Krajowym Sekretariatu Górnictwa i Energetyki.

Przyjęto też stanowisko w/s podwyżek w PGE Obrót S.A.

Nowo wybranym władzom KSE gratulujemy i życzymy owocnej kadencji 2023-2028.

Wybory Kadencja 2018-2023

Obrady Rady KSE

Wcześniejsze Zjazdy Delegatów KSE

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1474 razy.