Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

W odróżnieniu od przepisów regulujących telepracę, nowelizacja kodeksu pracy wprowadza wyraźny obowiązek pokrycia przez pracodawcę określonych kosztów związanych z pracą zdalną oraz określa ich konsekwencje podatkowe.

Celem zmian było wyjście naprzeciw żądaniom strony związkowej, aby obowiązek zwrotu kosztów doczekał bezpośredniego uregulowania w kodeksie pracy, podczas gdy pracodawcy postulowali o precyzyjne regulacje w zakresie ich kalkulacji.
Pod reżimem telepracy praktyki pracodawców rzeczywiście były mocno odmienne.
Jedni nie refundowali żadnych kosztów pracy na odległość, traktując ją jako benefit sam w sobie, choćby ze względu na brak kosztów pracowniczych związanych z dojazdem do miejsca pracy stacjonarnej. Inni z kolei przyznawali miesięczny dodatek. Niemniej jednak wątpliwości budziło to, jakie koszty powinien on obejmować, gdyż przepisy nie były jasne w tym względzie.
Również w ustawie covidowej ta kwestia została całkowicie pominięta, choć w okresie pandemii zaczął dominować pogląd i praktyka, aby zwracane były zwiększone koszty energii elektrycznej oraz koszty internetu.
Różne skutki podatkowe.
Każda z powyższych regulacji powodowała inne skutki podatkowe. Wątpliwości na tym tle były liczne i związane z dużym ryzykiem finansowym po stronie pracodawców, gdyż potencjalnie skutkującym powstaniem zaległości podatkowej (jeżeli pracodawca nie pobrał zaliczki na podatek wbrew obowiązkowi) albo stwierdzeniem nadpłaty (gdy pobrał ją nienależnie), a każdy taki przypadek to działanie na szkodę spółki.
Nowe obowiązki i pojęcia
Po pierwsze, nowelizacja kodeksu pracy bezpośrednio wskazuje na obowiązek zakładu pracy w zakresie pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych (internetu) jako niezbędnych dla pracy zdalnej. Można go zastąpić ryczałtem odpowiadającym przewidywanym kosztom po stronie pracownika w tym względzie. Ryczałt może również zastąpić obowiązek wypłaty ekwiwalentu tym podwładnym, którym pracodawca nie zapewnił materiałów i narzędzi do pracy. Ponadto, bezpośrednio uregulowano skutki podatkowe tych przysporzeń, jednoznacznie wskazując na ich wyłączenie z opodatkowania. Wyłącznie przysporzeń związanych z pracą zdalną z opodatkowania skutkuje również ich zwolnieniem ze składek ZUS. Podstawę wymiaru składek stanowi bowiem przychód w rozumieniu ustawy o PIT.

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 749 razy.