Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj
6.04.2023 Robocze spotkanie w Enea Oświetlenie
Dodano: 7 Kwiecień 2023r. 10:02

Z inicjatywy Zarządu ENEA Oświetlenie w Szczecinie odbyło się spotkanie pomiędzy stronami dialogu społecznego w tej Spółce.  Zdecydowana większość przedstawicieli związków zawodowych uczestniczyła w spotkaniu w formie wideokonferencji.  Nasi przedstawiciele wraz z Zarządem reprezentowanym przez Magdalenę Jackiewicz – Prezesa Zarządu oraz Rafała Niburskiego – Członka Zarządu ds. Korporacyjnych spotkali się na miejscu w siedzibie Spółki.

Celem spotkania było omówienie trzech tematów:

1.Zasad wynagradzania pracy zdalnej. Podobnie jak we wszystkich pozostałych spółkach dotyczył Porozumienia na mocy, którego pracownicy przebywający na pracy zdalnej otrzymają ryczałt za poniesione koszty energii oraz usług teleinformatycznych w wysokości 25 zł/m-c. Ponieważ we wszystkich spółkach ryczałt jest na tym samym poziomie wszystkie organizacje wyraziły chęć podpisania ww. Porozumienia.

2.Dodatek do wynagrodzenia dla Pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych. Temat bardzo ważny dla strony społecznej dotyczył sprawy już wcześniej poruszanej  tj. stanowisk  pracy w warunkach szczególnych.  Zgodnie z naszą wiedzą w spółce zatrudnione są osoby na stanowiskach elektromonterów i dyspozytorów, którym zgodnie z ustawą przysługują przywileje związane z  warunkami wykonywania pracy w warunkach szczególnych. Na tę chwilę dotyczy to łącznie 32 osób. Pracodawca podpierając się opinią prawną ma odmienne zadanie na ten temat.  W naszej opinii to pracodawca a nie prawnicy są w stanie określić czy zatrudnieni pracownicy rzeczywiście pracują na stanowiskach w warunkach szczególnych. Nie zmienia to jednak faktu, że wieloletnie pomijanie ww. stanowisk zaskutkowało tym, że osoby te nie miały odprowadzanych odpowiednich składek ani też wypłacanych związanych z tym dodatków. Ponieważ powyższe przywileje ze względu choćby na wiek pracowników zostały bezpowrotnie utracone Nasi przedstawiciele zawnioskowali o wypłacenie dla tej grupy pracowników odpowiedniej rekompensaty. Pomysł na wypłacenie dodatku nie był wcześniej omawiany w tak dużym gronie, poprosiliśmy zatem o przerwę i po konsultacji z wszystkimi przedstawicielami związków zawodowych biorących udział w spotkaniu zaproponowaliśmy pracodawcy 10% dodatek do wynagrodzenia zasadniczego. W odpowiedzi  pracodawca zaproponował 5% dodatku na co strona społeczna się nie zgodziła. W wyniku negocjacji ostatecznie obie strony doszły do porozumienia ustalając dla ww. grupy pracowników 7,5% dodatek do wynagrodzenia zasadniczego, który najprawdopodobniej zostanie wypłacany od 1 czerwca 2023 r.  Jednocześnie strona społeczna zasugerowała,  że temat osób pracujących na stanowiskach w warunkach szczególnych nie został wyczerpany i należy jak najszybciej wprowadzić regulacje kompleksowe zgodne z prawem, którymi zostaną objęci np. pracownicy nowo zatrudniani.

3.Zmiana taryfikatora kwalifikacyjnego. Pracodawca z różnych względów argumentując to na wybranych przykładach widzi potrzebę zmian w aktualnym taryfikatorze stanowisk. Propozycja odnośnie przeniesienia poszczególnych stanowisk do innych kategorii zaszeregowania, wprowadzenia do tabeli nowych stanowisk i usunięcia niektórych obecnych wywołała obszerną dyskusję. Storna społeczna zasugerowała, że przeprowadzenie zmian stanowisk dla poszczególnych osób nie wymaga zmiany samego taryfikatora. W odpowiedzi pracodawca stwierdził, że aktualny taryfikator mimo to nie jest dostosowany do rzeczywistych potrzeb spółki. Po dłuższej rozmowie strony uzgodniły, że wrócą do tematu i przedstawią swoje propozycje na kolejnym najprawdopodobniej majowym spotkaniu.

Po wzajemnym złożeniu  życzeń wielkanocnych spotkanie zakończono.

 

 

 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 668 razy.