Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

Rząd na posiedzeniu 4 kwietnia 2023 r. ma zająć się dwoma projektami uchwał energetycznych. Jedna dotyczy zmian w Polityce energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040), a druga dotyczy strategicznych działań wzmacniających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.
3 kwietnia 2023 r. na wykazie prac legislacyjnych rządu ukazała się informacja ws. zmian w PEP2040. Chodzi o uzupełnienie załącznika drugiego oraz działań określonych w części strategicznej PEP2040. "Nowe cele w odniesieniu do transformacji energetycznej wszystkich sektorów gospodarki oraz kontrybucji krajowej do realizacji celów klimatyczno-energetycznych UE na 2030 r. zostaną ujęte w kompleksowej aktualizacji PEP2040 na następnym etapie prac resortowych" - wskazano.

"Wnioski oparte na bieżącej, generalnej ocenie sytuacji rynkowej, geopolitycznej i regulacyjnej, które zostały wskazane w uzupełnieniu załącznika 2 do PEP2040, określają obszary PEP2040, które wymagają wzmocnienia lub zaakcentowania w celu efektywniejszej realizacji celu polityki energetycznej państwa oraz stanowią odpowiedź na wzmacnianie odporności sektora elektroenergetycznego i całej gospodarki na czynniki zewnętrzne" - informowano w wykazie.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa tłumaczyła w rozmowie z PAP, że w ramach aktualizacji PEP2040 dodano trzeci scenariusz analityczny dla sektora elektroenergetycznego. Dokument ten wskazuje, jak może przebiegać transformacja energetyczna w Polsce w kontekście wydarzeń, które nastąpiły na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Zakłada on m.in. głęboką dywersyfikację miksu elektroenergetycznego i racjonalne wykorzystanie węgla w gospodarce w zgodzie z zasadą sprawiedliwej transformacji. Dotychczasowa polityka energetyczna opierała się na trzech filarach: sprawiedliwej transformacji, budowie zeroemisyjnego systemu energetycznego i poprawie jakości powietrza. Dodany trzeci scenariusz uwzględnia czwarty filar – suwerenność energetyczną, która została wskazana w założeniach do aktualizacji PEP2040 przyjętych przez rząd w marcu 2022 r.

MKiŚ informował, że zgodnie z trzecim scenariuszem PEP2040, w ciągu najbliższych dwóch dekad przewiduje się rozwój nowych mocy. Do 2040 r. ilość mocy zainstalowanych ma ulec podwojeniu do poziomu ok. 130 GW. Ponadto, do 2040 r. ma nastąpić głęboka dywersyfikacja technologiczna miksu elektroenergetycznego, a źródła zeroemisyjne (OZE i atom) będą stanowić ok. 74 proc. mocy zainstalowanych i pokryją ok. 73 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną.

Istotną rolę w systemie elektroenergetycznym kraju będą pełnić morskie elektrownie wiatrowe. W dokumencie wskazuje się, że 2030 r. ich moc zainstalowana wyniesie 5,9 GW, a dziesięć lat później – 18 GW. Energetyka wiatrowa na lądzie w 2030 r. może osiągnąć moc 14 GW, a w 2040 r. – 20 GW. Przy założeniu racjonalnego wzrostu, w 2030 r. w Polsce może funkcjonować 27 GW mocy zainstalowanej w fotowoltaice, a w 2040 r. może być to już 45 GW. Łącznie z pozostałymi rodzajami źródeł odnawialnych (na biomasę, biogaz, energię wody) moc osiągalna OZE może wynieść 50 GW w 2030 r. i 88 GW w 2040 r., które wyprodukują ok. 47 proc. energii elektrycznej w 2030 r. i 51 proc. w 2040 r. Natomiast, energetyka jądrowa za siedemnaście lat ma wytwarzać blisko 23 proc. energii elektrycznej w kraju. W 2040 r. moc zainstalowana w atomie ma wynieść 7,8 GW.

Drugi projekt uchwały ws. działań strategicznych wzmacniających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej - jak wyjaśniono w wykazie - "ma na celu wzmocnienie lub zaakcentowanie strategicznych działań w celu efektywniejszej realizacji celu polityki energetycznej państwa oraz wzmacniania odporności sektora elektroenergetycznego i całej gospodarki na czynniki zewnętrzne".

W projekcie wskazano kluczowe działania strategiczne, a oczekiwane efekty mają dotyczyć siedmiu obszarów.
Jednym z tych obszarów ma być "ponowne przeprowadzenie analiz w zakresie zasadności przeprowadzenia inwestycji dot. uruchomienia złoża węgla brunatnego +Złoczew+, uwzględniając posiadane zasoby wytwórcze na węgiel brunatny, potencjał geologiczny, warunki ekonomiczne oraz środowiskowe".

Chodzi o odkrywkę węgla brunatnego ze złoża Złoczew k. Bełchatowa. Zasoby tego złoża, rozciągające się na przestrzeni ok. 10 km na terenie kilku gmin, szacowane są na kilkaset milionów ton węgla brunatnego.

Kolejnym z obszarów jest utrzymanie wystarczającej mocy w węglowych jednostkach wytwórczych w celu zagwarantowania dostaw energii elektrycznej w okresie przejściowym transformacji.

W projekcie wskazuje się również uwagę na konsekwentną realizację umowy społecznej z górnikami dotyczącej górnictwa węgla kamiennego oraz brunatnego.

W projektowanym dokumencie wymienia się ponadto konieczność modernizacji i rozbudowy elektroenergetycznego systemu przesyłowego oraz systemów dystrybucyjnych, tak aby móc przyłączać nowe źródła energii. 

Źródło-CIRE.PL

3 kwietnia 2023 r. minister Anna Moskwa w obecności prezesów spółek energetycznych omówiła kluczowe założenia trzeciego scenariusza prognostycznego „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” – najważniejszego dokumentu strategicznego, wskazującego kierunki dalszej transformacji energetycznej kraju. Dokument odpowiada też na potrzeby, które sygnalizuje dziś branża elektroenergetyczna oraz strona społeczna. „Zrewidowane prognozy pozwolą nam wzmocnić suwerenność energetyczną Polski i konkurencyjność gospodarki krajowej, a obywatelom zapewnią bezpieczeństwo energetyczne” – podkreśliła szefowa resortu podczas spotkania z prezesami: Enei, PKN Orlen, PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Tauron Polska Energia oraz PSE.

W trzecim scenariuszu „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” (dalej: PEP 2040), najważniejsze założenia i obszary inwestycyjne sektora elektroenergetycznego zostały określone zgodnie z czterema filarami polityki energetycznej państwa: sprawiedliwej transformacji, budowy zeroemisyjnego systemu energetycznego, poprawy jakości powietrza oraz suwerenności energetycznej. Elementy te dookreśliły ramy transformacji energetycznej dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego na najbliższe dekady.

"Doceniamy, że rząd RP oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęli decyzję dot. uaktualnienia kluczowych analiz prognostycznych dla polskiej energetyki. Konieczność ta wynika z dynamicznych zmian zachodzących w sektorze energetycznym, które są związane z brutalną napaścią Rosji na Ukrainę. Plany rozwojowe Grupy Enea wpisują się w PEP 2040, co potwierdza, że obrany przez nas kierunek jest właściwy. Aktualnie znajdujemy się w dziejowym momencie, jakim jest wydzielenie aktywów węglowych do NABE. Energetyka musi się zazieleniać, dlatego posiadamy zgody korporacyjne dotyczące akwizycji projektów o mocy 480 MW, a także na budowę własnych projektów odnawialnych o mocy ok. 700 MW. Widzimy też duży potencjał w wykorzystaniu tych źródeł do produkcji zielonego wodoru – paliwa przyszłości. W miejscu wysłużonych bloków węglowych klasy 200 MW w elektrowni Kozienice chcemy wybudować nowe moce gazowe, by w początkowej fazie dążenia Grupy Enea do neutralności klimatycznej stabilizować rozwijające się OZE oraz zapewniać bezpieczeństwo dla krajowego systemu elektroenergetycznego. Istotne jest to, że w aktualizacji PEP 2040 polski rząd po raz pierwszy tak szeroko ujął SMR, czyli modułowe reaktory jądrowe, które jako źródła zeroemisyjne będą stanowić istotny fundament przyszłego miksu energetycznego Polski. Grupa Enea planuje włączyć się w proces wdrożenia tej technologii, skupiając się przede wszystkim na małych oraz mikro reaktorach, do kilkudziesięciu MW mocy "– podkreślił podczas spotkania Paweł Majewski, prezes Enei.

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 642 razy.